Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Nominera Årets Företagare i Din kommun

Nomineringen delges oss genom att fylla i formuläret här intill. Ju mer information och utförligare nominering, desto bättre underlag för juryn att arbeta med och därmed större chans för din kandidat att vinna! Men om du inte svaret på någon rad- skriv "vet ej" så kommer du vidare i formuläret.

Datum att lägga på minnet 

Sandviken
Sista nomineringsdag har passerat
Finalisterna till Årets företagare i Sandviken presenterades på Företagarföreningen i Sandvikens årsmöte den 23 mars - vinnaren utses på sommarfesten 14 juni.

Ljusdal
Sista nomineringsdag har passerat
Årets företagare i Ljusdal presenteras på kvällen den 3 maj då det blir en lokal företagargala i Ljusdal, det kommer att ske hos Årets Företagare 2015, Jan-Erik Hansson, Vallens Gård.

Hudiksvall
Sista nomineringsdag 30 mars 2017
Mer information om den lokala galan då vinnarna utses kommer.

Bollnäs
Sista nomineringsdag 31 mars 2017
Prisceremoni blir 27 april i Hantverkslokalen

Hofors
Sista nomineringsdag 2 april 2017
Årets företagare i Hofors kommer att utses under festliga former den 20 maj 2017

Ockelbo
Sista nomineringsdag 15 april 2017. Årets företagare i Ockelbo presenteras kl 17 den 24 maj hos Årets företagare 2015, Lars och Petter Arkesjö, Älgparken. 

Söderhamn
Sista nomineringsdag 15 april 2017

Gävle
Sista nomineringsdag den 15 april. Årets företagare i Gävle kommer att utses på Gävles Eldklot den 24 maj, Konserthuset

Ovanåker/Woxnadalen
Sista nomineringsdag 20 april 2017

Vinnarna i respektive kommun tävlar sedan om att bli ÅRETS FÖRETAGARE I GÄVLEBORG. Den som kommer att representera länet i den nationella finalen kommer att utses på en middag på Gävle Slott den 27 september.

Mer information kommer....

Kriterier 

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska kriterierna nedan uppfyllas. 

Företagaren ska:

Äga & Driva

Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt

Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Möjligheter som vinnare

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har det innan, ett medlemsskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå. Årets Unga Företagare delas ut till en framgångsrik företagare under 30 år.