headphones newspaper video-player

Frågor vi driver

Aktuella frågor vi driver just nu!

Företagarna driver flera aktuella politiska frågor för att förbättra villkoren små, ägarledda företag. Vi vill sänka kostnaderna för att anställa, minska regelkrångel och förbättra möjligheterna för små bolag att delta i offentlig upphandling. Här kan du läsa mer om vad som är aktuellt just nu alfabetisk ordning.

Betaltider

Sena betalningar och för långa betalningstider är ett sedan länge känt problem för många företaga...

Kilometerskatten

Regeringen har länge drivit frågan om en ny kilometerskatt - något som framförallt skulle drabba ...

Kollektivavtal

I Sverige idag finns det cirka 680 olika kollektivavtal, som alla har olika tillämpningsområden o...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD