Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Nya upphandlingsregler 2017 - i kort

Sedan den 1 januari 2017 gäller nya svenska upphandlingsregler. Företagarna har sammanställt de nya reglerna som innehåller flera förändringar.

Sedan den 1 januari 2017 gäller nya svenska upphandlingsregler, nämligen följande tre lagar:

  • Lag om offentlig upphandling (LOU)
  • Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • Lag om upphandling av koncessioner (LUK)

LUK är en helt ny lag. Upphandlingsförfarandena enligt nya LOU och LUF är på ett övergripande plan dock ganska likartade det tidigare systemet. Vidare gäller de fem allmänna EU-principerna på samma sätt som tidigare vid offentlig upphandling - dvs. principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.

De nya reglerna innebär dock även förändringar i en rad avseenden, inte minst i fråga om kontroll av leverantörerna.

  • Nya obligatoriska uteslutningsgrunder införs och även bristande betalning av skatter eller sociala avgifter ska medföra uteslutning. Vidare införs olika frivilliga uteslutningsgrunder.
  • Leverantörer ges dock möjlighet att undgå uteslutning genom självsanerande åtgärder.
  • Vid upphandlingar som omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv ska leverantörer kunna lämna en egenförsäkran (s.k. ESPD) om sin lämplighet. Innan kontrakt tilldelas ska bevis krävas in från vinnande leverantör.
  • Onormalt låga anbud ska alltid granskas enligt de nya reglerna.
  • Det blir generellt sett möjligt att tydligare beakta miljö-, sociala och arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling. Sådana hänsyn kan vävas in i upphandlingarna på olika sätt, exempelvis genom märkningskrav, i form av särskilda kontraktsvillkor eller vid utvärderingar som beaktar livscykelkostnadsanalyser. Uttryckliga lagkrav på villkor enligt kollektivavtal har dock inte införts.
  • För att underlätta för små företag slår de nya reglerna fast att om kontrakt inte delas upp ska detta skriftligen motiveras. Vidare kommer upphandlande myndigheter kunna begränsa antalet delar en och samma leverantör kan lägga anbud på eller vinna.

Företagarna har ställt samman några delar som kan vara av särskilt intresse att känna till för leverantörer. LÄNK till hela texten

För mer vägledning och information om de nya reglerna hänvisas till Upphandlingsmyndigheten: www.upphandlingsmyndigheten.sehttp://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/

 

 

Relaterat innehåll