Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Investeraravdrag

Investeraravdraget ger sänkt skatt för fysiska personer som köper andelar i mindre aktiebolag när det bildas eller när bolaget ger ut nya aktier. Från 2016 skärps dock reglerna kring vem som kan få avdraget.

Detta är investeraravdraget

Fysiska personer som köper andelar i mindre aktiebolag när det bildas eller när bolaget ger ut nya aktier kan få sänkt skatt genom investeraravdraget. Avdraget är värt 15 procent av det investerade beloppet med ett tak på 195 000 kr i sänkt skatt per år. Det betyder att tröskeln för investerare blir avsevärt lägre, och ger ditt företag möjligheter att växa.

Skärpta regler från 2016

Dessvärre skärps reglerna från 2016. För investeringar när bolaget startar går det fortfarande att få investeraravdrag. Men sedan är det stopp. Då införs en spärr som innebär att avdraget vägras om investeraren själv eller någon närstående redan är delägare i bolaget. Det gör det än svårare för små bolag att skaffa mer kapital för att kunna växa.

Investeraravdraget i verkligheten

 

Investeraravdraget- vid bolagets startVid bolagets start

Adam tänker starta aktiebolag och vill använda investeraravdraget. Han vet att bolaget kommer att behöva mer kapital än minimibeloppet (50 000 kronor) i aktiekapital för att komma igång och även för att uppfylla villkoren för att han ska få skatterabatten. Han har koll på de nya reglerna som gör att han som ägare bara kan få investeraravdrag när bolaget startas. Därför har han privat lånat upp och ska sätta in 500 000 kr i startkapital. Han väljer att bilda bolaget i januari så att det finns gott om tid att uppfylla villkoret om att bolaget ska driva rörelse och ha en minsta lönesumma på 300 000 kronor.

Investeraravdraget- när bolaget ska växaNär bolaget ska växa - bara externa investerare

Alexandra, Bertil och Curt har drivit sitt bolag i några år och är på väg att börja satsa på nya marknader. Det innebär större möjligheter men kräver också mer kapital eftersom kostnaderna kommer tidigare än intäkterna. De känner en extern investerare som inte är närstående till någon av dem och hen kan få investeraravdrag. 

Från årsskiftet kan delägarna däremot inte få skatterabatt när de behöver skjuta till mer kapital. Innan de sätter igång går de igenom planen och alla villkor för att få investeraravdrag med en expert. Då får de hjälp att diskutera olika frågor och även ordna med de handlingar som behövs för att registrera de nya aktierna. Samtidigt får de rådet att göra aktieägaravtal, äktenskapsförord och testamenten som passar i deras situation.

Tänk på!

Investeraravdraget är till för att öka tillgången till riskvilligt kapital i små bolag. Det är riskfyllda investeringar och den som investerar i aktier kan alltid förlora sina pengar. Skatterabatten är till för att balansera den risken, men huvuddelen av risktagandet ligger fortfarande hos den som köper aktierna. 

Från 2016 skärps villkoren för investeraravdraget genom att både delägare och alla som är närstående spärras ut. Ägare eller delägare kan alltså bara få avdrag en gång i bolaget respektive koncernen.  

Det finns en hel del att tänka på i samband med att bolag tar in nytt kapital. Vi rekommenderar att du låter en expert gå igenom just din situation innan du sätter igång. Vår juridiska rådgivning kan också hjälpa till med tips och svar på frågor.

Läs mer >>

 

Investeraravdraget-ensam ägareEnsam ägare

Anna äger ett bolag som har en liten men trogen kundkrets. För att verksamheten ska kunna växa behöver hon ägna mer tid åt marknadsföring för att få fler fasta kunder och större uppdrag.

 Hon vill själv behålla kontrollen över bolaget och tänker låna pengar privat för att sätta in i bolaget. Med de nya reglerna från 2016 kan hon inte längre få investeraravdrag. Det gör att hennes investering blir dyrare.  

Investeraravdraget-flera ägareSkillnad mellan nya och gamla ägare

Bo och Erik driver ett bolag i byggbranschen. Bolaget håller också på och utvecklar en ny produkt och behöver mer kapital för att göra den klar och börja försäljningen.

De presenterar sitt projekt för några externa investerare  som bestämmer sig för att bli delägare i bolaget. Bolaget ska göra nyemission och varje delägare ska satsa 250 000 kronor. Övriga villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Men från årsskiftet kan Bo och Erik som redan är delägare inte göra något investeraravdrag. 

Kontakt
Juridisk
Rådgivning
0771-45 45 45 | Skicka e-post
Relaterat innehåll