Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Ny arbetsgrupp ska öka välfärden i Skåne – startar produktivitetskommission

23 nov 2015
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg är en av medlemmarna i den nya produktivitetskommissionen i Skåne – ett initiativ för ökad välfärd.

Flera OECD-länder har infört så kallade produktivitetskommissoner. Kommissionerna ska analysera och föreslå policyåtgärder för att stärka konkurrenskraften och öka produktionen i landet, och finns sedan tidigare bland annat i både Danmark och Norge.

Nu är det Sveriges tur, närmare bestämt Skånes.

 Det är  ett mycket välkommet initiativ som nu tas i Skåne med inrättandet av en skånsk produktivitetskommission. Förhoppningsvis kan detta goda exempel följas även på nationell nivå för att bidra till bättre förståelse av den svenska ekonomins produktivitetsutveckling och därmed förenliga policyåtgärder, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg som är en av kommissionsmedlemmarna. 

Kommissionen består av totalt åtta medlemmar, varav en ordförande och en sekreterare. Dess uppgift är att bidra med råd kring design av studier, feedback på genomförda analyser samt diskussion av policyförslag där så är tillämpligt.

 Det här är ett mycket bra initiativ som också visar att starka regioner och organisationer själva kan agera även i frågor där regeringen och de nationella myndigheterna drar benen efter sig. Jag har länge förespråkat en nationell produktivitetskommission eftersom Sverige produktivitetsökning minskat under senare år, säger Daniel Wiberg.

 Jag tror att produktivitetskommissionen i Skåne kommer tjäna som ett gott exempel. För att stärka och värna Sveriges konkurrenskraft måste vi förstå och underlätta de verksamheter som bidrar till produktivitetsökning. Det är grunden för vår tillväxt och välfärd. Det är också självklart att Företagarna ska ha en framträdande roll i detta arbete, ytterst är det ju Sveriges företagare som skapar jobb och tillväxt.

Arbetet kommer att ledas av Sydsvenska Handelskammaren och projektet beräknas avslutas i augusti 2016.

 

Medlemmar i produktivitetskommissionen

Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum och professor, ordförande.

Pernilla Johansson, Senior ekonom Sydsvenska Handelskammaren, sekreterare.

Martin Andersson, Professor Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola.

Britt Andresen, Chefanalytiker Øresundsinstituttet.

Ylva Hedén Westerdahl, Avdelningschef Nationalräkenskaperna SCB.

Gudmundur Kristjansson, Biträdande näringslivschef och chef för analysenheten på Näringsliv Skåne.

Lena Sellgren, Chefanalytiker Nordea.

Daniel Wiberg, Chefsekonom Företagarna.

 

Om Produktivitetskommissionen i Skåne

Produktivitet, det vill säga hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och välstånd. Trots goda förutsättningar har Skåne inte hållit jämna steg med de andra storstadsregionerna de senaste decennierna.

Mot bakgrund av detta har Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med Helsingborg Stad, Kristianstad Kommun, Lunds kommun, Malmö Stad och Region Skåne tagit initiativ till en skånsk produktivitetskommission. Kommissionens arbete syftar till:

  • att kartlägga och analysera produktivitetsutvecklingen i regionen
  • att formulera konkreta förslag på hur produktiviteten kan stärkas
  • att bidra till ökade kontakter i regionen kring tillväxtfrågor
  • att bygga ett nationellt nätverk för ökad förståelse av Skåne och dess största utmaningar

Mer information om Produktivitetskommissionen i Skåne finns på Produktivitetskommissionens hemsida.

Foto: Produktivitetskommissionen 

Kontakt
Daniel Wiberg
Chefsekonom
08-406 18 16 | Skicka e-post
Relaterat innehåll