podcast news play företagaren I media förmån faq

I vilka branscher sker tillväxten?

Tjänstesektorer är överrepresenterade i toppen av tillväxtskalan.

Figur 5 visar omsättningstillväxt per bransch över perioden. Generellt sett har tjänstesektorn utvecklats starkare under senare år, även om den svenska exporten och tillverkningssektorn också bidragit till tillväxten.

Figur 5 Omsättningstillväxt per bransch, nettotal genomsnitt 2010–2018

 

Bemanningsbranschen växer kraftigt. En delförklaring till detta är den kompetensbrist som företag i hela landet upplever som ett av de främsta hindren för tillväxt. Även data & IT går bra, vilket inte är konstigt i en era som präglas av kraftig utökad digitalisering. Överlag så är tjänstesektorer överrepresenterade i toppen av tillväxtskalan, branscher och företag som dessutom ofta är mer representerade i storstadsregionerna.

Detaljhandel upplever tuffa tider. Delvis beror detta på kronans försvagning, vilket äter upp marginalerna för importerande företag. Ett annat skäl är den pågående strukturomvandlingen från fysiska butiker till online. Vissa butiker vinner på det, många förlorar. Det samma gäller resebyråer, som sedan länge upplever hård priskonkurrens via nätet. Lite förvånande och oroande är att företag inom tillverkning & industri har utvecklats relativt svagt. Den svaga valutan har där en mer oklar effekt på företagen, som ofta både importerar och exporterar och i högre grad är beroende på utvecklingen i omvärlden. En annan förklaring är tillväxthinder så som bristen på arbetskraft, vilket var det mest framträdande tillväxthindret inom tillverkningsindustrierna enligt Småföretagarbarometern 2019.

Gå till nästa kapitel: Vad vill Företagarna?