För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Om oss

Vi har startat en spännande arbetsplats för hantverksföretagare som vill utveckla sin verksamhet och skapa tillväxt. HantVerket Väst är en plattform för utveckling av hantverksyrken.
Förutom den egna ateljén finns tillgång till gemensamma ytor såsom verkstad och workshop. Verksamhetsledaren i huset arbetar för att utveckla huset som co-working space och stötta de företagare som har egen ateljé. Hantverksföretagen får möjligheter till affärsutveckling, kompetensutveckling, rådgivning och samverkan med andra företag.

Målet är att HantVerket Väst ska bli ett regionalt kompetenscentrum där områden som validering, samverkan skola-arbetsliv, insatser för att höja intresse för och kunskap om hantverksyrken bland ungdomar och allmänhet ska ingå.

HantVerket Väst bedrivs  i projektform av Företagarna Västra Götaland.  

Varför finns vi?

Läs om visionen för HantVerket Väst.
  • HantVerket Väst ska bli ett nationellt föredöme för utveckling, marknadsföring och spridning av hantverk och på sikt växa och inkludera fler branscher.
  • HantVerket Väst ska bli ett kompetenscenter för utbildning och utveckling inom hantverksyrken och samarbeten över gränser kommer att utvecklas.
  • Satsningar kommer att göras med lärlingar och praktikanter för att hitta nya och effektiva former.
  • HantVerket Väst ska bli ett led i att visa för omvärlden kvaliteten och betydelsen av ett riktigt fint hantverk och höja statusen på yrket.

Partners & finansiärer

Partners i projektet, tillsammans med finansiärerna Västra Götalandsregionen och Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning vid Göteborgs Stad, är Samordningsförbundet Göteborg, Hantverksrådet/Hantverkslärling och projektägaren Företagarna

Projektet startade 2019 och pågår till utgången av 2023. Vi har som avsikt att driva verksamheten vidare även efter projektets avslut. 

partners.jpg

Slakthusområdet

Slakthuset byggdes 1905 och utvecklas nu av Higab och Klövern till ett område där kreativitet ska kunna växa och frodas. Småskalig produktion av mat, dryck, design och kultur står i fokus och Slakthuset ska bli en uppskattad och välbesökt plats för besökare från hela landet. 

Mer om Slakthusområdet