headphones newspaper video-player

Om oss

Nu startar vi en spännande arbetsplats för hantverksföretagare som vill utveckla sin verksamhet och skapa tillväxt. Hantverkshuset kommer att bli en plattform för utveckling av hantverksyrken. Till en början kommer ca 20 hantverksföretagare att rekryteras som får möjlighet att bedriva sin verksamhet i Hantverkshuset. Förutom den egna arbetsytan kommer det att finnas gemensamma ytor såsom verkstad, showroom, utställning och möjlighet till försäljning. Huset kommer att drivas av en verksamhetsledare som ska arbeta för att utveckla huset som co-working space. Hantverksföretagen får möjligheter till affärsutveckling, kompetensutveckling, rådgivning och samverkan med andra företag.

Målet är att Hantverkshuset ska bli ett regionalt kompetenscentrum där områden som validering, samverkan skola-arbetsliv, insatser för att höja intresse för och kunskap om hantverksyrken bland ungdomar och allmänhet ska ingå.

Hantverkshuset bedrivs  i projektform av Företagarna i Västra Götaland och Samordningsförbundet DELTA med partners:  Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen Göteborgs stad och Stiftelsen Hantverk & Utbildning.