headphones newspaper video-player

Vad innebär inkasso?

Om du som företagare inte får betalt i tid kan du välja att låta ett inkassobolag driva in skulden åt dig.

När en kund inte betalat, och förfallodagen har passerat, behöver du som företagare vidta åtgärder för att få in betalningen. I ett första steg är det ofta bäst att ta direkt kontakt med kunden och påtala att betalningen är försenad. Men hjälper inte det behöver du ta nästa kliv.

Antingen fortsätter du att på egen hand driva in skulden genom att skicka ett inkassokrav. Läs mer hos Företagarna om hur det kan utformas! 

Du kan avsluta kravbrevet med att om du inte får betalt eller får svar från kunden senast inom två veckor kommer du att vidta rättsliga åtgärder. 

Du kan anlita hjälp

Eller så kontaktar du ett inkassobolag som sköter indrivningen åt dig. 

Inkassobolaget skickar ut inkassokrav utformat enligt gällande regelverk till kunden och uppmanar denna att betala sin skuld. 

Inkassokravet kan skickas till kund när det finns anledning att tro att kunden inte kommer att betala det ursprungliga beloppet, och om kravet inte tidigare bestridits.

Om kunden trots inkassoföretagets försök inte betalar så kan inkassoföretaget lämna över kravet till Kronofogden.