headphones newspaper video-player

Svårt att få finansiering ett stort tillväxthinder

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna.
Det är idag relativt lätt att starta företag i Sverige. Desto svårare kan det vara när man vill att företaget ska växa, skriver Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Ett av de stora tillväxthindren är svårigheten att få finansiering – ett problem som dessutom förvärrats det senaste året. Det vill Företagarna ändra på. Varje utebliven investering, varje förlorad expansionsmöjlighet, varje missad affär innebär färre nya jobb, mindre arbetsgivaravgifter, lägre inkomstskatter och högre kostnader för arbetslösheten.

4 problem att lösa

Det finns en rad olika finansieringsproblem för de mindre och växande företagen och som dämpar deras möjligheter till expansion och tillväxt:

  • Svagare konjunktur försämrar lönsamheten och därmed möjligheten till egenfinansiering.
  • Senarelagda betalningar och längre betaltider. Vart annat småföretag har fått mindre eller större problem på grund av sena betalningar, enligt våra Företagarnas undersökningar. Långa betaltider innebär i praktiken att små företag får agera bank till större.
  • Allt större svårigheter att få bankfinansiering. Mer än hälften av företagen som under fjolåret gjort en investering upplever betydande svårigheter med att anskaffa finansiering.
  • Brist på riskvilligt kapital.

Att exakt beräkna vad dessa problem kostar i termer av förlorad sysselsättning och tillväxt är givetvis omöjligt.

Upprepade undersökningar av bland annat Företagarna visar att företagen upplever betydande svårigheter med att få finansiering till investeringar och tillväxt, trots den unika räntemiljön och satsningar på statligt riskkapital i tidiga faser. De flesta företagare måste använda sina personliga besparingar för att starta och expandera sina företag.

Gemensamma krafter krävs

Fyra av fem företagare uppger att de vill växa. I Sverige har småföretagen skapat fyra av fem nya jobb under de senaste decennierna. Fler personer arbetar där än i någon annan kategori av företag eller organisationer. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste inkludera och uppmuntra till jobb och värdeskapande i småföretag.

Grundläggande ramvillkor så som skattesystemets uppbyggnad, företagens kompetensförsörjning och kostnaden för att anställa är i detta avseende direkt avgörande för svensk konkurrenskraft och entreprenörskap. Så är även företagens finansieringsmöjligheter.

I Småföretagsbarometern, Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och som produceras av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank, uppgav fem procent av företagen att svårigheten att få finansiering utgjorde det största tillväxthindret.

Baserat på undersökningens urvalspopulation motsvarar dessa fem procent 23 650 företag. De upplevda svårigheterna med finansiering bekräftas också av Företagarnas årliga finansieringsundersökning.

Det finns inget enkelt Alexanderhugg som i ett slag löser det komplexa finansieringsproblemet. I stället behövs en bred samling, där många aktörer - staten, bankerna och näringslivet - gemensamt tar sig an problemet. På längre sikt behöver vi se över ägar- och kapitalskatter, men det finns även saker att göra nu.

På Företagarna arbetar vi dagligen med att skapa opinion och påverka i finansieringsfrågan och mycket annat, för att det ska bli enklare och bättre för dig att driva företag. 

Läs mer om Företagarnas politiska arbete här.