headphones newspaper video-player

Kort om peer to peer

Med peer to peer-finansiering (P2P) brukar man mena när en grupp individer går samman för att finansiera varandras verksamheter.

P2P handlar vanligtvis om utbyte eller delning av information, data eller tillgångar mellan parterna utan inblandning av en central myndighet. P2P, utgår ofta från decentraliserade interaktioner mellan individer och grupper.

Det är alltså en process där individer samlas för att finansiera varandra. Vanliga exempel är företagsgrupper eller etniska grupper som stöder liknande insatser. Ofta är framgångsrik entreprenör villig att finansiera liknande nya idéer.

Metoden används även i datorer och nätverk (peer-to-peer-fildelning), liksom med valutahandel (virtuella valutor).