headphones newspaper video-player

Så funkar crowdfunding

Crowdfunding innebär att du vänder sig till ett stort antal investerare, ofta allmänheten, och samlar under en begränsad tid in pengar till ett specifikt projekt eller för ett specifikt syfte. På svenska kallas crowdfunding ibland även gräsrotsfinansiering. 

Oftast bidrar ett stort antal personer med små summor till dessa projekt, men det finns fall där individer bidragit med stora summor. Ofta sker insamlingen via sociala medier eller andra digitala plattformar.

Crowdfunding kan i och med att många människor är inblandade ge uppmärksamhet och PR på köpet. Men kan också kräva mycket arbete, exempelvis med att finslipa affärsmodellen, ta fram ett slagkraftigt presentationsmaterial och hålla kontakten med alla de som ska investera i projektet.