headphones newspaper video-player

Svårt att få finansiering ett stort tillväxthinder

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna.
Det är idag relativt lätt att starta företag i Sverige. Desto svårare kan det vara när man vill att företaget ska växa, skriver Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Ett av de stora tillväxthindren är svårigheten att få finansiering – ett problem som dessutom förvärrats det senaste året. Det vill Företagarna ändra på. Inte för att det är särskilt synd om företagaren, utan för att varje utebliven investering, varje förlorad expansionsmöjlighet, varje missad affär innebär färre nya jobb, mindre arbetsgivaravgifter, lägre inkomstskatter och högre kostnader för arbetslösheten.

4 problem att lösa

Det finns en rad olika finansieringsproblem för de små företagen som dämpar deras möjligheter till expansion och tillväxt:

  • Svagare konjunktur försämrar lönsamheten och därmed möjligheten till egenfinansiering.
  • Senarelagda betalningar och längre betaltider. Vart annat småföretag har fått mindre eller större problem på grund av sena betalningar, enligt våra finansieringspaneler. Långa betaltider innebär i praktiken att små företag får agera bank till större.
  • Allt större svårigheter att få bankfinansiering. Mer än tre av tio småföretag anser att bankvillkoren blivit hårdare under det senaste halvåret.
  • Brist på riskvilligt kapital.

Att exakt beräkna vad dessa problem kostar i termer av förlorad sysselsättning och tillväxt är givetvis omöjligt. På basis av Företagarnas återkommande småföretagsbarometrar (som vi gör tillsammans med Swedbank) och finansieringsundersökningar går det dock att få en grov bild.

Andelen direkt ”förlorade” jobb ”bara” på grund av svårigheterna att få bankfinansiering kan uppskattas till omkring 15 000 – 25 000. Till detta kommer ”indirekta” förluster i andra och tredje led eftersom lägre räntor/tillgång på krediter medför ökade investeringar som i sin tur också givetvis ger upphov till sysselsättning, tillväxt och stärkt konkurrenskraft. 

Gemensamma krafter krävs

Fyra av fem företagare uppger att de vill växa. Men många har svårt att klara finansieringen. Mer än tre av tio småföretag anser att bankvillkoren blivit hårdare under det senaste halvåret. Det märks både genom ökade krav på säkerhet och höjd ränta. De kommande hårdare kapitaltäckningsreglerna riskerar att göra problemet än större.

Det finns inget enkelt Alexanderhugg som i ett slag löser det komplexa finansieringsproblemet. I stället behövs en bred samling, där många aktörer - staten, bankerna och näringslivet - gemensamt tar sig an problemet. På längre sikt behöver vi se över ägar- och kapitalskatter, men det finns även saker att göra nu.

På Företagarna arbetar vi dagligen med att skapa opinon och påverka i finansieringsfrågan och mycket annat, för att det ska bli enklare och bättre för dig att driva företag. 

Läs mer om Företagarnas politiska arbete här.