headphones newspaper video-player

Go Public

Go Public – hjälper bolag på väg mot notering

Nedan är en text från Spotlight.

Go Public är ett segment för bolag som planerar att noteras inom 18 månader. Spotlight vill att bolag ska lära sig hur det är att vara ett noterat bolag innan de faktiskt blir det, att de ska få en chans att öva på att leva upp till de krav som ställs på ett publikt bolag. Genom att gå med i Go Public visar bolagen att det finns en plan att noteras, något som kan göra det både tryggare och enklare för nya delägare att ta beslut om en eventuell investering.

Spotlight har över 20 års erfarenhet som marknadsplats och förståelse för vad bolag behöver på vägen mot en notering. Genom Go Public får bolag träna på att vara noterade utan den tidspress som en pågående handel innebär. För bolagen i segmentet ingår bland annat möjlighet att nätverka, synlighetspaket och utbildning, Go Public Academy.

Go Public Academy innehåller utbildningstillfällen med Spotlight och externa partners, som advokatbyrån Lindahl och företagsutvecklaren Scale Up Partners. Målet är att bolagen ska använda det de lär sig under utbildningarna i deras tillväxtresa.

”Syftet är att tidigt i bolagens process ge en grundläggande förståelse för de centrala regelverken som måste följas vid informationsgivning. Eftersom bolagen inte behöver lära sig allt på en gång kan de fokusera på att utveckla verksamheten.” Hannes Hermansson, Deputy Head of Market Surveillance

Tre anledningar att gå med i Go Public

  1. Alla som går med i Go Public får ett eget konto för att publicera pressmeddelanden hos Cision, och Finwire sprider bolagets information till relevant svensk nyhetsmedia, som Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Bolagen får också en egen sida för Investor Relations där de kan presentera sig för potentiella delägare. Bland annat visas bolagets affärsidé och bolagets pressmeddelanden på sidan.
  2. Precis som alla Spotlightnoterade bolag får även de som ingår i Go Public stöd och vägledning av Spotlights informationsövervakning i informationsgivningen. Alla pressmeddelanden granskas och förbättringsförslag ges innan publicering.
  3. Bolaget visar för delägare att de planerar en notering inom en överskådlig framtid. När de har varit med i Go Public i 1,5 år är målet att de är noterade eller har kommit en bit i sin noteringsprocess. De är kända på marknaden genom exponeringen från Spotlight och har skaffat sig verktyg och kunskap som de kan använda i sin tillväxtresa.

Läs mer om Go Public hos Spotlight

Tillbaka