headphones newspaper video-player

Promentor Finans

Vi möjliggör affärer! Promentor Finans AB fokuserar på att tillhandahålla tjänster inom fordringshantering till små och medelstora företag i Sverige.

Promentor-Finans-(vector)large.png

Promentor Finans är partner och bidrar med innehåll till Finansiera företag! en webbsida från Företagarna.

Promentor Finans är ett framgångsrikt tillväxtbolag inom finansbranschen. Vi har två affärsverksamheter, tillsammans sex olika kunderbjudanden vilka vilar på en gemensam affärsidé: att bidra till att stärka våra kunders befintliga affärer och att möjliggöra fler lönsamma affärer.

Vårt erbjudande:

  • Fakturaköp – innebär att vi köper dina fakturor i syfte att skapa positiva kassaflöden och korta ner dina kredittider
  • Fakturaservice - en tjänst för att administrera och driva delar av, eller hela din faktureringsprocess
  • Företagslån - möjliggör kortsiktiga eller långsiktiga beslut och investeringar
  • Fastighetsfinansiering - stödjer bygg- och fastighetssektorn med kapital att förädla och utveckla
  • Inkasso – hjälper dig att få betalt och minska dina kreditförluster
  • Spara - en förmånlig sparform med statlig insättningsgaranti
  • Medical Finance - hjälper företag verksamma inom vård och skönhet, att erbjuda trygga och flexibla finansieringsalternativ till sina kunder

Promentor Finans AB är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder tjänster vilka gör svenska företag effektivare och stabilare. Bolaget som är en del av Serafimgruppen, startades år 2004, omsätter 60 MSEK och har 30 medarbetare. Huvudkontoret är i Stockholm.

Mer information hittar du på www.promentorfinans.se

Factoring med Promentor Finans

Allt fler finansbolag med fokus på factoring dyker upp på marknaden. Då tillit gör bra affärer försöker vi på Promentor Finans ta tjänsten närmare kunden.

Alla parter gynnas av transparens och därför hoppas vi kunna upprätta en dialog kring hur factoring kan säkerställa en stabil tillväxt för - eller rädda - ert företag. Kontakta oss gärna för mer information, via telefon 08-400 540 99 och mail salj@promentorfinans.se.