headphones newspaper video-player

Kunden betalar inte – så kan du tänka!

Om du saknar betalning från en kund finns det en sak du alltid ska börja med. Ta kontakt med kunden! Det rådet ger Karin Berggren, jurist på Företagarna.

Som företagare är du beroende av att dina kunder betalar i tid. Därför är det viktigt att snabbt agera om betalningen dröjer längre än överenskommet.

I filmen ovan berättar Karin Berggren, jurist på Företagarna, om i vilka fyra steg  du kan agera om du saknar betalning från en kund. 

  1. Ta kontakt med kunden
  2. Skriftlig betalningspåminnelse
  3. Inkassokrav
  4. Ansökan om betalningsföreläggande

I filmen tas också upp hur det fungerar med rätt till ersättning från en kund som inte betalar som överenskommet.

Inkasso

Lär dig mer om inkasso och vad som gäller, både när du är i skuld och när du ska få betalt av någon annan.

Vad innebär inkasso?

Min kund har inte betalat - ska jag skicka till inkasso?

Skillnaden mellan inkassoföretag och Kronofogden