headphones newspaper video-player

Se hur det gick för din bransch under coronakrisens första månader

Så har krisen slagit mot småföretagare, bransch för bransch och vecka för vecka, med utgångspunkt i lånestatistik.

Artikeln är ett annonssamarbete med Lendo - Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån

En hänsynslös kris  –  vi har kartlagt

Amir Omed, Affärsområdeschef för Företag, Lendo, kommenterar insikterna i denna artikel.

Efter en lång och tuff corona-vår är läge fortfarande allvarligt när det nu nalkas sommarsemester. Allvaret består, sett till antalet sjuka och smittade, men även sett till hur småföretagare runt om i landet mår. Helhetsbilden av de ekonomiska effekterna är svår att redan nu bedöma, men vi kan idag konstatera att krisen var och är hänsynslös mot många tusentals småföretagare runt om i landet. Men det finns ljusglimtar.

Det är svårt att förutspå framtiden men det går att dra flera lärdomar från hur våren utspelade sig och påverkade småföretagarnas ekonomi i takt med att krisen förändrades.

Lendo har under våren därför kartlagt hur krisen slagit mot småföretagare, bransch för bransch och vecka för vecka, genom att djupdyka i statistiken av låneansökningar för företag.1 lendo.jpg

Klicka här eller på bilden för att titta närmare (nytt fönster).

Vissa långivare blev avvaktande  –  samtidigt som andelen sökta likviditetslån ökade

Om vi backar bandet till mitten av mars när coronakrisen först slog hårt mot Sveriges ekonomi var osäkerheten för hur kommande månader skulle utspela sig väl utbredd bland småföretagare och långivare.

Många långivare nischade på företagslån anade ett ökat behov av likviditetsfinansiering i och med att corona-restriktioner omöjliggjorde vanlig handel.

Detta gjorde i sin tur att långivare var osäkra på vilken risk man tog in vid beviljande av sådana lån och hur det skulle påverka långivarnas låneböcker framöver. Några långivare på marknaden blev därmed avvaktande med att bevilja lån, medan andra bedömde läget som möjligt att fortsätta som vanligt. 

Allvarligt tonläge utvecklades

Samtidigt som detta pågick hos långivare började ett allvarligt tonläge att utvecklas hos småföretagare. Med en liten eller icke-existerande buffert var det många som skrek efter akut finansiering för att ha en chans att överleva den närmaste framtiden. Vissa valde att söka likviditetslån som en möjlig utväg att täcka akuta kostnader, andra hoppades på stöd från regeringen eller finansiering på annat sätt. 

lendo2.jpg
Klicka här eller på bilden för att se hela bilden i nytt fönster

Baserat på vår data kunde vi tydligt se att lån till likviditetsfinansiering ökade i andel under andra halvan i mars till nackdel för lån till expansionsrelaterade syften. Det här stöttar berättelser från hur småföretagare upplevde andra halvan i mars, menar Lendos Amir Omed. 

Krisen drabbade olika branscher olika hårt under krisens olika skeden

När Sverige sedan gick in i april 2020 kännetecknades månaden av fortsatt avvaktande beviljande från vissa långivare och av stor osäkerhet bland företagare. Men, redan då kunde både långivare och media tillkännage att många kände ett uns av optimism att Sveriges ekonomi var mer motståndskraftigt än vad man först vågade tro. 

Det är dock många småföretagare som inte kunde dela denna känsla av optimism. 

lendo 3.png

Klicka här eller på bilden för att se hela bilden i nytt fönster

Krisen slog olika hårt mot olika branscher vid olika tidpunkter under våren. I mitten av mars/början av april kunde vi tydligt se att de branscher som först drabbades hårdast till följd av restriktioner och rädsla för smittspridning var transport, där taxi ingår, samt restaurang och hotell. Detta visade sig genom att andelen ansökta likviditetslån från företag aktiva inom dessa branscher ökade drastiskt under denna period, säger Amir Omed. 

För byggbranschen slog effekterna av krisen något senare än för ovan nämnda branscher och först i april såg vi på Lendo en ökning i andel ansökningar till likviditetslån från byggbranschen. 

Optimism och god sentiment tar oss in i sommaren

I maj skedde det tydliga skiftet och flera långivare valde att växla upp till normala nivåer av utlåning. Även mediebilden förändrades och man lyfte allt fler företagare som på olika sätt stod emot krisen genom att ställa om affären eller ta del av stöd, vilket spred optimism även inom lånemarknaden. 

- Det goda sentimentet har följt med in i juni och på Lendo ser vi en början av normalisering av läget till innan coronakrisen. Något vi dock spekulerar i med försiktighet då vi är i ett för tidigt skede att konstatera något, säger Amir Omed. 

Topp nåddes i mars

Sammanfattningsvis kan man konstatera att efterfrågan på företagslån i marknaden som helhet nådde en ordentlig topp i mitten av mars baserat på antalet “googlingar” efter ordet företagslån på internet. På Lendo kan man även se att efterfrågan på lån till likviditetsfinansiering ökade drastiskt från normala nivåer om cirka 25 procent innan krisen till 45 procent under mars månad. Sedan dess har det varit en successiv avmattning av efterfrågan på sådana lån. 

- Vi på Lendo ser positivt på att andelen ansökningar till expansionsrelaterade lån nu har ökat igen vilket kan vara en indikation på att småföretagare är mer optimistiska generellt och att vi går in i ett “något mer” stabilt läge, fortsätter Amir. 

Positiva signaler - men arbetslösheten orosmoln

Även finansminister Magdalena Andersson (S) ser positiva signaler i marknaden även om den ökade arbetslösheten är ett stort orosmoln. Magdalena Andersson rapporterade förra veckan om att man har reviderat tillväxtprognosen från ett tidigare fall om 7 procent till nu 6 procent, vilket Magdalena ser som ett tecken på viss återhämtning i ekonomin. 

Amir Omed berättar även om hur de krispaket som utlovades togs emot av småföretagare och långivare. 

- Vi kunde redan tidigt utläsa från dialog med kunder och långivare att beskeden om regeringens hjälp inte lugnade marknaden. Både långivare och småföretagare berättar om en upplevd osäkerhet kring hur Riksgäldens 500 miljarders utlåning till bankerna, dvs pengar öronmärkta företagare faktiskt skulle nå ut tillräckligt snabbt.

- När sedan det statliga garantipaketet kallat “Företagsakuten” kom gav även det en begränsad effekt på marknaden då endast långivare som var minst kreditmarknadsbolag gav tillåtelse att låna ut pengar inom ramen för dessa villkor. 

Det finns idag många fler långivare utan denna licens vilket kan vara en orsak till att många företagare inte upplevde att hjälpen nådde fram. 

Artikeln är ett annonssamarbete med Lendo - Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån

Relaterade artiklar

Mer om finansiering

Vad kostar factoring?

Om avkastningen på det egna kapitalet är större än factoringavgiften är det lönsamt med factoring...

Så fungerar factoring

Factoring – eller fakturaköp som det också heter – går ut på att ett factoringbolag mot en avgift...

Debatt: "Glastak till salu!"

I år är det 100 år sedan Sveriges kvinnor fick rösta i riksdagsvalet för första gången. Ett sekel senare lever många med en stark nationell självbild om att Sverige är ett av vä...