headphones newspaper video-player

Hur gör banken sin bedömning om mitt företag?

I ett akut läge kan det vara ett alternativ att söka likviditetslån hos nischbanker. Men hur bedömer långivare och banker företaget i dessa tider?

Artikeln är ett annonssamarbete med Lendo - Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån

Vi befinner oss i mycket turbulenta tider just nu och det är många småföretag som drabbas hårt av coronavirusets effekter. Det är många småföretag runt om i landet som är beroende av att verksamheten kan fortgå som vanligt utan något längre uppehåll.

Många har ingen eller mycket liten buffert och är redan i akut likviditetskris. I ett sådant läge kan det vara ett alternativ att söka likviditetslån hos nischbanker. Men hur bedömer långivare och banker företaget i dessa tider? Mycket talar för att bedömningen är densamma som tidigare. Här går vi  igenom hur banken avgör om ditt företag beviljas ett lån eller inte.

Tiden viktig faktor

Tidsaspekten är en viktig faktor när man talar om likviditetsbrist men det kan ta lång tid att få tag i finansiering.

- En fördel med med nischbanker som är specialiserade på företagslån är att de oftast har snabbare handläggningstider än storbankerna, det menar Lendos  marknadsansvarige, Merike Gardner Svärd. Däremot bör man ta risken med ett lån under noga övervägande innan man tecknar det.

För att bli beviljad ett företagslån behöver man kunna visa på god återbetalningsförmåga menar Merike som här nedan förklarar djupare hur banker och långivare bedömer ditt företags risk och dina möjligheter till att få ett lån.

Så bedömer bankerna

När du skickar in en förfrågan om ett lån kommer banker och långivare att titta närmare på:

Kreditvärdighet

Företagets kreditvärdighet kommer att påverka huruvida man får ett lån eller ej. I en kreditupplysning så visas bland annat företagets riskklass, eventuella skulder hos kronofogden, betalningsanmärkningar och tidigare kreditupplysningar. De flesta långivarna kräver även en personlig borgensman på lånet som en säkerhet. Då görs även en kreditupplysning på borgensmannens personliga ekonomi.

Finansiell utveckling

Hur livskraftigt är ditt företag? Långivare behöver känna sig trygga i att ditt företag kommer kunna betala tillbaka lånet och en del av denna utvärdering baseras på ditt företags finansiella utveckling, såsom lönsamhet, kassaflöde, vinst och eventuell balansräkning. Dessa uppgifter kompletterar du ofta själv med till långivaren och det är vanligt att man behöver inhämta färska uppgifter från sin revisor.

Hur länge ditt företag varit verksamt

Det finns mer information att tillgå för långivaren att basera sin bedömning på ju längre ett företag varit verksamt. Det gör att bedömningen av ditt företag kan bli mer rättvis då beslut om ett lån baseras på en större mängd information. Även nystartade företag kan ansöka och få finansiering, dock kan kraven variera för dessa. Ofta påverkas lånevillkor beroende på företagets ålder.

Säkerheter exempelvis personlig borgen

Det är mycket vanligt att lån beviljas mot kravet att ansökande går i säkerhet för lånet genom personlig borgen. Långivaren tar då en kreditupplysning på borgensmannens personliga ekonomi som måste vara fri från för höga skulder, betalningsanmärkningar och inte ha för låg inkomst. Den privata kreditvärdigheten hos borgensmannen påverkas inte av detta initialt, och går företaget i konkurs är det främst pengar från konkursboet som ska gå till att betala tillbaka lånet.

Framtida potentialen

Även om bedömningen av ditt företag delvis baseras på historisk data så bygger bedömningen även på företagets nuvarande och framtida potential och återbetalningsförmåga. Långivare bedömer detta på olika sätt även om de ofta tittar på mer eller mindre samma insamlade information. Känner du dig osäker och behöver råd? Ring oss på Lendo på så går vi igenom detta med dig.

Det är alltså flera parametrar som påverkar ditt företags möjligheter att bli beviljad ett lån. Är du nu redo att gå vidare med ett företagslån kan det vara en god idé att använda en jämförelsetjänst för att få ett snabbare besked än om du går direkt till storbanken, och samtidigt kan du utvärdera flera olika alternativ för att sedan välja det som passar din verksamhet och situation bäst.

Företagsakut - statlig garanti

I och med coronakrisen har regeringen kommit med förslag om en "företagsakut". Det innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Positivt till stor del, menar Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna i en kommentar här på Företagarnas hemsida.

− Fler kan få lån eftersom staten garanterar en stor del av utlåningen till företagen. Det är alltid ett risktagande att öka belåningen i sitt företag och det är viktigt att man noga funderar över vilka möjligheter som finns framöver.

Artikeln är ett annonssamarbete med Lendo - Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån

Läs mer om företagslån på Lendo.se/foretagslån eller ring 0771 - 13 13 10

Relaterade artiklar

Mer om finansiering

Att göra en exit

Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på aff...

Vad kostar factoring?

Om avkastningen på det egna kapitalet är större än factoringavgiften är det lönsamt med factoring...

Så fungerar factoring

Factoring – eller fakturaköp som det också heter – går ut på att ett factoringbolag mot en avgift...

Möt en Företagare

Nu tar vi steget mot att också engagera oss i våra ungdomar som vi vill ska upptäcka företagandet som en möjlighet. Ni etablerade företagare är en given förebild med mycket kuns...

Syd