headphones newspaper video-player

Hur gör banken sin bedömning om mitt företag?

De flesta nya företagare kommer någon gång under starten behöva skjuta till extra finansiering till sitt företag. Det kan exempelvis vara ett lån för att köpa in nya inventarier då kassan tillfälligt är slut, anställa extra personal under stressiga månader eller för att investera i nya lokaler. Känner du igen dig? Du är inte ensam.

Artikeln är ett samarbete med Lendo - Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån

En fördel med företagslån från en bank eller långivare är att du slipper då stå i skuld till vänner, familj eller till dig själv. Hur långivaren bedömer dig och ditt företag (för även din privata kreditvärdighet kommer sannolikt att bedömas) kan skilja sig åt, men överlag bedömer de flesta långivare utifrån samma parametrar.

Allt handlar om risk. Hur stor risk en långivare anser att utlåningen är till dig och ditt företag, samt hur återbetalningsförmåga är, påverkar om och hur du får ett lån.

När du skickar in en förfrågan om ett lån kommer bank och långivare att titta närmare på:

Betalningsanmärkningar

Långivaren tittar på om ditt företag har några skulder hos kronofogden, betalningsanmärkningar och hur har företaget skött tidigare åtaganden.

Finansiell utveckling

Hur går det för ditt företag? Långivare kikar närmare på lönsamhet, kassaflödet, vinst och eventuell balansräkning. Dessa uppgifter skickar du själv in till långivaren och ofta behöver man inhämta färska uppgifter från revisorn.

Hur länge ditt företag varit verksamt

Ju längre tid företaget varit verksamt desto mer information har långivaren om företaget desto enklare är det att göra en bedömning. Det går att få finansiering även för nystartade företag men det är ingen självklarhet. Man får även räkna med att lånevillkoren påverkas av företagets ålder.

Säkerheter exempelvis personlig borgen ... 

... eller möjlighet till pantsättning av fastighet. Långivaren behöver oavsett säkerställa att de får tillbaka pengarna. Därför är det mycket vanligt att lån beviljas mot kravet att någon ur styrelsen registreras som personlig borgen för lånet. Den privata kreditvärdigheten hos personliga borgensmannen påverkas inte av detta, förutsatt att inte företaget går i konkurs.

Kreditvärdighet

Företagets och den personliga borgensmannens kreditvärdighet kommer att påverka huruvida man får ett lån eller ej. Av dem som inte beviljas ett företagslån är det vanligt att kreditvärdigheten hos borgensmannen är bristfällig på grund av för höga skulder, låg inkomst eller betalningsanmärkningar.

Framtida potentialen

Även om bedömningen av ditt företag delvis baseras på historisk data så bygger även bedömningen ofta på den nuvarande och framtida potentialen och återbetalningsförmågan i ditt företag. Hur långivare bär sig åt för att bedöma detta kan skilja sig åt. Behöver du råd? Ring Lendo så går vi igenom detta med dig.

Undersök alltid olika låneerbjudanden innan du väljer

Genom jämförelsetjänster kan du kostnadsfritt undersöka om du kan få ett företagslån.

Företagslån

Ett företagslån kan lösa finansieringen för ditt företag. Har du koll på hur ett företagslån fungerar och vad du behöver tänka på om du vill låna? 

Varför ska jag ta ett företagslån?

Kreditupplysning på ditt företag: 3 saker du måste känna till

Hur gör banken sin bedömning om mitt företag?