headphones newspaper video-player

Vilka bolag säljer sina fakturor?

Historiskt sett har fakturaköp använts av många små och medelstora företag. Hur ser det ut idag?

Hela artikeln är ett annonssamarbete med Serafim Finans

Vilka bolag säljer sina kundfakturor?

Fakturaköp, även kallat factoring, är en tjänst som kan underlätta vardagen för företag i alla storlekar, då tjänsten frigör tid och stärker likviditeten. Genom att sälja kundfakturor till ett factoringbolag eller bank betalas cirka 97–99 procent av fakturabeloppet ut till er, vanligtvis inom ett dygn. Utöver det överlåts allt administrativt arbete till den aktör ni väljer. Tid och pengar som ni kan investera direkt i verksamheten.

Fakturaköp – en tjänst för små, medelstora och stora bolag

Historiskt sett har fakturaköp använts av många små och medelstora företag. Idag används tjänsten av bolag i alla storlekar som vill frigöra tid, stärka sin likviditet och som vill få större kontroll på sin riskhantering.

Det kan vara ett bolag som omsätter runt 1000 miljoner kronor som vill investera i ett nytt projekt eller en ny satsning där avkastningen är högre än vad kostnaden för fakturaköp är, likväl som det kan vara ett mindre bolag som vill säkra upp kassan innan löner eller andra utgifter ska betalas ut.

Fakturaköp används av små, medelstora och stora bolag, oberoende sin finansiella situation. Tjänsten frigör tid och kapital, vilket kan vara användbart när ni vill öka engagemanget och lönsamheten i verksamheten.

Hur fungerar fakturaköp?

Tjänsten innebär att ni säljer kundfakturorna till ett factoringbolag eller en bank som sedan betalar ut fakturabeloppet till er – minus en avgift, innan fakturamottagaren har betalat. För er innebär det att ni får ut cirka 97–99 procent av fakturabeloppet vanligtvis inom ett dygn, istället för att vänta ut kredittiden på en, två eller tre månader. Er kund betalar sedan in beloppet på den utställda fakturan till factoringbolagets eller bankens bankgiro efter överenskommen betalningstid.

Beroende på hur säkra fakturamottagare ni har kan ni sälja era kundfakturor med eller utan regress.

Fakturaköp med regress

Regress betyder återköpsansvar. Ett fakturaköp med regress innebär att ni som fakturautställare tar kreditrisken. I det fall fakturamottagaren inte betalar på utsatt kredittid behöver ni köpa tillbaka fakturan i sin helhet, men ert factoringbolag hjälper oftast till att driva fordran vidare genom inkasso.

Fakturaköp utan regress

Fakturaköp utan regress betyder att factoringbolaget står för den finansiella risken, vilket innebär att om er fakturamottagare hamnar på obestånd så påverkar det inte er.

Bra att tänka på

Kundrelationen

I och med att factoringbolaget köper fakturorna, tar de även över det administrativa arbetet och dialogen med er kund. En rekommendation är därför att ni kontaktar en engagerad aktör som uppmanar till en ömsesidig dialog med öppen och tydlig kommunikation. Detta för att ni ska få ett upplägg som passar er, samt för att säkerställa att den finansiella aktören förstår vikten av att bevara era kundrelationer.

Fakturaköp med kreditförsäkring

En del factoringbolag och banker kan, genom sitt försäkringsbolag, kreditförsäkra fakturan som de köper av er. Det innebär att ni får betala en mindre avgift för försäkringen men behöver inte oroa er över att betala tillbaka fakturabeloppet om fakturamottagaren hamnar på obestånd. Försäkringen fungerar då som ett skydd i det fall er fakturamottagare exempelvis skulle gå i konkurs.

Administrering av hela kundreskontran

Något som kan vara till er fördel är att ni genom systemkoppling låter factoringbolaget eller banken sköta all administration av hela kundreskontran. Det ger er följande fördelar:

  • Minimal administration av kundreskontra.
  • Mer kontrollerad risk.
  • Ökad likviditet.

Fakturaköp – sammanfattning

Bolag i alla storlekar, oberoende finansiell situation, kan sälja sina kundfakturor till ett factoringbolag eller bank som erbjuder fakturaköp. Tjänsten frigör tid och stärker likviditeten; tid och pengar som kan investeras direkt i verksamheten eller i nya projekt, vilket skapar förutsättningar för att öka lönsamheten och engagemanget i verksamheten.

För att få ett upplägg som passar er bäst rekommenderar vi er att välja en engagerad, professionell och lösningsorienterad partner för fakturaköp. En aktör som arbetar långsiktigt och är väl medveten om att bevara era kundrelationer.

Kontakta oss om du vill veta mer om fakturaköp, företagslån, inkasso eller någon annan finansiell lösning.

Fakturaköp

  • Pengar på kontot, vanligtvis inom 24 timmar
  • Ni stärker likviditeten
  • Ni frigör tid

 Vill ni veta mer? Kontakta Promentor Finans här, eller ring 08-400 540 99. Artikeln är ett annonssamarbete med Promentor Finans.

Relaterade artiklar

Vad är factoring?

Enkelt sagt går factoring ut på att sälja företagets fakturor. Ett utomstående factoringbolag köp...

Vad kostar factoring?

Om avkastningen på det egna kapitalet är större än factoringavgiften är det lönsamt med factoring...

Så fungerar factoring

Factoring – eller fakturaköp som det också heter – går ut på att ett factoringbolag mot en avgift...

Mer om finansiering

Vad kostar factoring?

Om avkastningen på det egna kapitalet är större än factoringavgiften är det lönsamt med factoring...

Så fungerar factoring

Factoring – eller fakturaköp som det också heter – går ut på att ett factoringbolag mot en avgift...