headphones newspaper video-player

Riskkapital och affärsänglar - vad är det?

Vad innebär riskkapital och vad är affärsänglar? Vi reder ut.

Riskkapital kan du söka om du har ett aktiebolag. Får du in en riskkapitalist i bolaget ger det ofta en god skjuts ekonomiskt. Dessutom kan och vill personerna bakom riskkapitalet ofta bistå med råd och erfarenhet så att företaget utvecklats på bästa sätt.

Till skillnad från ett banklån behöver du inte betala någon ränta, men istället finns här ett krav på avkastningTänk också på att du släpper en del av ditt eget ägande till någon annan och att någon annan därmed kan ställa krav på dig om hur verksamheten ska utvecklas och hur snabbt.  

En typ av riskkapitalister som ofta är lite mindre formella är så kallade affärsänglar.  Affärsänglar kan enkelt beskrivas som privatpersoner med egen erfarenhet av att starta och driva företag och som har tid, engagemang och kapital att satsa andras i lovande affärsidéer. Du som företagare kan via affärsängeln få tillgång till kapital, kompetens och nyttiga kontakter.

Ofta sker investeringen i nystartade och växande företag i snabbväxande branscher. Investeringen kan bestå av dels pengar men även tid och ett stort engagemang.

Affärsängeln vill samtidigt få god avkastning på sin investering och är därför beredd att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas. Engagemang från en eller flera affärsänglar kan ofta vara mycket värdefullt i början av ett företags utveckling.

Relaterade artiklar

Att göra en exit

Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på aff...

Mer om crowdfunding

Crowdfunding kan i och med att många människor är inblandade ge uppmärksamhet och PR på köpet.

Peer to peer (P2P)

Med peer to peer-finansiering (P2P) brukar man mena när en grupp individer går samman för att fin...

Mer om crowdfunding

Crowdfunding kan i och med att många människor är inblandade ge uppmärksamhet och PR på köpet.

Företagsfinansiering

Tillväxt är målet för de flesta företag, men oftast behövs externt kapital för att få upp farten. Det gäller också i uppstarten av ett nytt bolag.

 

Läs mer: 

För dig som oroar dig för likviditetsproblem

Nyemission - så fungerar det

Offentliga finansieringsalternativ

3 affärsmöjligheter i krisen

Nya mål och utveckling med notering