headphones newspaper video-player

Så fungerar nyemissioner

Den vanligaste anledningen till att ett företag genomför en nyemission är för att få in mer pengar till verksamheten.

Artikeln är ett samarbete med Spotlight

Som aktiebolag har man möjlighet att ge ut nya aktier mot betalning. Pengar som exempelvis kan användas till att finansiera ett uppköp eller en expansion.

Styrelsen skriver ett förslag om emission och ett beslut om den ska genomföras eller inte fattas sedan av styrelsen eller på bolagsstämman. Där bestäms även villkoren för emissionen, det vill säga om den ska vara med eller utan företrädesrätt.

Får anmäla intresse

Om företaget har beslutat att genomföra en nyemission påbörjas en så kallad teckningsperiod. Under teckningsperioden informeras marknaden om möjligheten att teckna fler aktier i bolaget och intressenterna får anmäla sitt intresse och tilldelas sedan aktier. När aktierna är betalda registreras kapitalökningen hos bolagsverket. 

Aktieägare får företrädesrätt

Vanligtvis erbjuds både de som redan äger aktier och nya aktieägare att köpa vid en nyemission. Befintliga aktieägare får företrädesrätt och erbjuds teckningsrätter som ger rätt att teckna nya aktier i bolaget.

Det är vanligt att tillväxtbolag som ska göra större investeringar och satsningar genomför nyemission för att få in mer kapital. En nyemission gör att antalet aktier i bolaget blir fler och då sker en utspädning, att varje aktie motsvarar en mindre del av bolaget än innan emissionen.

Relaterade artiklar

Att göra en exit

Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på aff...

Mer om crowdfunding

Crowdfunding kan i och med att många människor är inblandade ge uppmärksamhet och PR på köpet.

Peer to peer (P2P)

Med peer to peer-finansiering (P2P) brukar man mena när en grupp individer går samman för att fin...

Mer om crowdfunding

Crowdfunding kan i och med att många människor är inblandade ge uppmärksamhet och PR på köpet.

Möt en Företagare

Nu tar vi steget mot att också engagera oss i våra ungdomar som vi vill ska upptäcka företagandet som en möjlighet. Ni etablerade företagare är en given förebild med mycket kuns...

Syd

Företagsfinansiering

Tillväxt är målet för de flesta företag, men oftast behövs externt kapital för att få upp farten. Det gäller också i uppstarten av ett nytt bolag.

 

Läs mer: 

För dig som oroar dig för likviditetsproblem

Nyemission - så fungerar det

Offentliga finansieringsalternativ

3 affärsmöjligheter i krisen

Nya mål och utveckling med notering