headphones newspaper video-player

Företagsrekonstruktion – en väg tillbaka till lönsamhet

Det finns fler verktyg att ta till när åtgärdspaketen inte räcker till. Foto: Shutterstock
En företagsrekonstruktion är ett kraftfullt verktyg som syftar till att ge i grunden livskraftiga företag tid att komma tillrätta med tillfälliga betalningssvårigheter och återfå lönsamhet.

Hela artikeln är ett annonssamarbete med Promentor Finans - möjliggör affärer!

Det är svårt att veta hur länge coronakrisen kommer att fortsätta eller vilka samhällseffekter den kommer att orsaka. Flertalet företag i Sverige har redan nu märkt av effekterna i sin verksamhet.

Åtgärdspaketen som myndigheterna presenterat kommer inte att kompensera för de förluster som företagen gör utan innebär endast tillfällig finansiering med olika former av krediter, men det finns fler verktyg att ta till när åtgärdspaketen inte räcker till.

I samband med finanskrisen på 1990-talet tillkom lagen om företagsrekonstruktion vars syfte är att hjälpa livsdugliga företag i tillfällig ekonomisk kris att under ordnade former klara sig ur krisen och på så vis undvika konkurs och massuppsägningar.

Marcus Wenner är rekonstruktör och VD på 180 grader och vet vilka åtgärder som krisdrabbade företagare kan vidta för att klara sig igenom krisen och skapa trygghet för organisationen och de anställda.

Bolaget 180 grader startades 2013 och består av engagerade och erfarna konsulter och rekonstruktörer som finns med i företagen i stort och smått och hjälper till att driva framgångsrika rekonstruktioner.

180 grader har erfarenhet av mer än 300 rekonstruktioner vilket gör bolaget till en av de aktörer som genomfört flest rekonstruktioner i Sverige.

- En företagsrekonstruktion är ett kraftfullt verktyg som syftar till att ge i grunden livskraftiga företag tid att komma tillrätta med tillfälliga betalningssvårigheter och återfå lönsamhet, säger Marcus Wenner.

- Under rekonstruktionen får företaget betalningsanstånd och möjlighet till skuldnedskrivningar och företaget är skyddat mot konkurs. Under viss tid säkras även personalens löner genom statlig lönegaranti vilket innebär att företagen i många fall kan undvika uppsägningar.

Vill du veta mer om hur en företagsrekonstruktion fungerar? Ladda ned deras guide här eller läs mer på hemsidan.

Hela artikeln är ett annonssamarbete med Promentor Finans - möjliggör affärer!

Mer om finansiering

Att göra en exit

Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på aff...

Vad kostar factoring?

Om avkastningen på det egna kapitalet är större än factoringavgiften är det lönsamt med factoring...

Så fungerar factoring

Factoring – eller fakturaköp som det också heter – går ut på att ett factoringbolag mot en avgift...

Från stödhjul till jobbmotor

För några veckor sedan höjde Företagarna tonläget kring krisstöden mot bakgrund av den ökade smittspridningen i samhället. Vi såg att avvikelsen mellan tidsgränserna för krisstö...