headphones newspaper video-player

Tre tips till dig som oroar dig för kommande likviditetsproblem

Småföretagen behöver snabb hjälp just nu för att bromsa den negativa utveckling som corona-krisen skapar för många. Foto: Shutterstock
I en sådan här extraordinär situation kan även ett framgångsrikt företag få brist på pengar.

Artikeln är ett annonssamarbete med Lendo - Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån

Det är en turbulent tid vi finner oss i och det är många småföretag som känner av att den svenska ekonomin saktat ner till följd av covid-19s utveckling. Många företag ser en avmattande efterfrågan och det blir svårt att täcka kostnader såsom löner och lokalhyra.

I en sådan här extraordinär situation kan även ett framgångsrikt företag få brist på pengar. Här är tre råd till dig som småföretagare om hur du kan agera vid oro för likviditetsproblem i den nuvarande situationen.

Skjut upp arbetsgivaravgift, moms och preliminärskatt

Staten har gått in med ett stödpaket som innebär att du som företagare kan ansöka om att skjuta upp inbetalningen av moms, arbetsgivaravgift och preliminärskatter på löner.

Anstånden gäller då max tre månader, och kan sökas retroaktivt från den 1 januari, vilket innebär att du kan få tillbaka redan inbetald skatt. Har du större skatteskulder kommer det inte att gå att ansöka. Du skjuter endast upp din skatt, så det handlar inte om att du slipper betala den.

Läs mer om detta på Skatteverket .se.

Att korttidspermittera personal kan vara ett alternativ

Vi vet att det inte är att föredra att korttidspermittera personal då de är företagets viktigaste tillgång. I en utsatt tid som denna kan det dock vara oundvikligt med en sådan åtgärd. Regeringen inför från 7 april nya regler med korttidspermittering som går ut på att arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen trots att arbetsgivaren sänker arbetstiden ner till 40 procent.

Du som företagare kan själv välja i flera olika steg i hur stor andel av arbetstiden för som korttidspermitteringen gäller. Syftet med initiativet är att underlätta för svenska småföretagare och rädda svenska jobb.

Reglerna ska gälla retroaktivt från 16 mars, och bra att veta är att den som tillhör arbetsgivarens familj inte omfattas. Tillväxtverket  kommer att vara ansvarig myndighet så besök deras hemsida för mer information. Företagarna har skrivit mer om detta här.

Ansök om ett företagslån hos nischbankerna

Trots att både regeringen och riksbanken vidtagit åtgärder så kan det bli svårt för många småföretag att ta del av riksbankens stödpaket, eftersom bankerna fortfarande står kvar med risken.

"De första signalerna vi fått från företagare som ansökt om lånen är att det ställts omfattande krav från bankerna om att varsla samtliga i personalen. Detta för att man från bankens sida ska kunna säkerställa att man har ett verktyg att ta till för att kunna säkra betalningsförmågan, sade Företagarnas vd Günther Mårder i en intervju med TT.
 

Dessutom är det ont om tid. Småföretagen behöver snabb hjälp just nu. Ett lån genom storbankerna kan ta upp till en månad att få behandlat, det är tid som många företagare inte har. En lösning kan vara att ansöka hos nischbanker som specialiserar sig på företagslån, där handläggningstiden är betydligt snabbare.

Långivarna kommer som alltid göra en kreditbedömning av ditt företag baserat på parametrar som omsättning, hur länge företaget funnits samt om det finns en borgensman med god ekonomi.

Artikeln är en annons från Lendo. Läs mer om hur du ansöker om ett lån via Lendo här .

Mer om finansiering

Att göra en exit

Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på aff...

Vad kostar factoring?

Om avkastningen på det egna kapitalet är större än factoringavgiften är det lönsamt med factoring...

Så fungerar factoring

Factoring – eller fakturaköp som det också heter – går ut på att ett factoringbolag mot en avgift...

Från stödhjul till jobbmotor

För några veckor sedan höjde Företagarna tonläget kring krisstöden mot bakgrund av den ökade smittspridningen i samhället. Vi såg att avvikelsen mellan tidsgränserna för krisstö...