headphones newspaper video-player

Hur gör man en exit?

Är det dags att gå vidare i livet? Ta fram mål för när, varför och till vem bolaget ska säljas, är ett av tipsen i artikeln. Foto: Shutterstock
Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på affären. Det handlar om att sälja hela eller en del av sitt innehav i ett bolag.

Artikeln är ett annonssamarbete med Spotlight

En exit kan tolkas som att en person helt lämnar företaget, men det handlar om att avsluta ägarskap och det är ganska vanligt att en grundare som sålt stannar kvar i bolaget efteråt.

Inte bara entreprenörer gör exit, andra ägare som riskkapitalister gör också det när de säljer av sitt innehav. Man kan antingen göra exit via börsen eller genom att låta en rådgivare hitta rätt köpare. Har man tidigare tagit in riskkapital har investerarna ofta kontakter genom vilka köpare kan hittas.

Det finns några saker som bolag bör tänka på inför en framtida exit:

Planera

Sätt upp en exitplan för bolaget tidigt. Ta fram mål för när, varför och till vem bolaget ska säljas. Planen är bra att ha som utgångspunkt, men var också medvetna om att förutsättningarna snabbt kan förändras i takt med omvärlden och att bolaget växer.

Håll ordning

Ett bolag ska vara säljbart varje dag. Att ha ordning på dokumentation spar tid i försäljningsprocessen och visar att ni är ett välstrukturerat bolag, vilket i sin tur kan öka möjligheterna att sälja för ett högre belopp.

Värde

Vad påverkar egentligen ett bolags värde vid exit? Som startupteam kan ni direkt påverka bolagsspecifika faktorer som driver värde. Det är viktigt att hålla koll på vad som är värdedrivande för varje specifikt bolag. Med rätt köpare kan det vara möjligt att skala upp verksamheten för att öka utbudet och nå fler marknader. Det viktiga är att en framtida köpare ser möjligheten att skapa fler värden i verksamheten.

Timing

När en exit är gynnsam påverkas såklart av var bolaget är i sin utveckling. Är det ett mindre tillväxtbolag kan bolagsvärdet snabbt dubbleras om det nått viktiga milstolpar. Det kan också krävas att det är rätt tid ur ett externt perspektiv och saker som läget på marknaden spelar in.

Ta hjälp

Ta hjälp om det behövs, en aktiv säljprocess kan ta väldigt lång tid och riskerar att ta mycket resurser från ledningen. Blir utvecklingen av bolaget åsidosatt för säljprocessen kan det påverka prislappen och riskerar att lämna bolaget i en sämre position än innan processen började.

När du väl beslutat dig för att det är dags för en exit så finns det flera vägar att gå. Du kan till exempel vända dig till aktiemarknaden (länk till Spotlights sida), riskkapitalister eller affärsänglar.

Vill du veta mer om hur du kan göra en exit via en notering? Hör av dig till oss på Spotlight så berättar vi mer!

Relaterade artiklar

Att göra en exit

Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på aff...

Mer om crowdfunding

Crowdfunding kan i och med att många människor är inblandade ge uppmärksamhet och PR på köpet.

Peer to peer (P2P)

Med peer to peer-finansiering (P2P) brukar man mena när en grupp individer går samman för att fin...

Mer om crowdfunding

Crowdfunding kan i och med att många människor är inblandade ge uppmärksamhet och PR på köpet.

Balansera om bonus-malus

Den föreslagna justering av bonus-malus-systemet som ska träda i kraft i vår kan utgöra hinder i stället för att skynda på omställningen av fordonsflottan.

Mer om finansiering

Att göra en exit

Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på aff...

Vad kostar factoring?

Om avkastningen på det egna kapitalet är större än factoringavgiften är det lönsamt med factoring...

Så fungerar factoring

Factoring – eller fakturaköp som det också heter – går ut på att ett factoringbolag mot en avgift...

Från stödhjul till jobbmotor

För några veckor sedan höjde Företagarna tonläget kring krisstöden mot bakgrund av den ökade smittspridningen i samhället. Vi såg att avvikelsen mellan tidsgränserna för krisstö...