headphones newspaper video-player

4 sätt att finansiera tillväxt

Om bolaget har användning för mer kapital än vad som finns i den egna kassan behövs externt kapital för att få företaget att gro och växa.
Att hitta rätt finansiering är många gånger en process som tar mycket tid och energi. Det är viktigt att undersöka de möjligheter som finns och det är bra att se både fördelar och nackdelar med olika finansieringsformer.

Artikeln är ett samarbete med Spotlight

Den största risken tar, i alla fall till en början, ägarna. För dem handlar det om investering av både tid och pengar, men ger också möjlighet till utdelning om företaget utvecklas bra. Om bolaget har användning för mer kapital än vad som finns i den egna kassan behövs externt kapital.

Här hittar du de vanligaste sätten att ta in kapital.

Notering

En notering är ett bra alternativ om bolaget behöver få in kapital för att växa och samtidigt vill få mer synlighet. I samband med att bolaget noteras kan de befintliga aktieägarna välja att sälja av sina aktier vilket ger nya investerare möjlighet att köpa aktier i bolaget. Det betyder att man sprider ägandet och får in fler investerare. Man kan också välja att göra en nyemission  i samband med noteringen vilket betyder att man ger ut nya aktier och samtidigt ”späder ut” de befintliga ägarnas innehav.

Efter noteringen handlas bolagets aktie på en öppen marknad där priset bestäms efter tillgång och efterfrågan det vill säga att man alltid har en aktuell värdering av bolaget. En notering gör det möjligt att genomföra nyemissioner för att ta in mer kapital, vilket är väldigt vanligt för tillväxtbolag.

Det är också en kvalitetsstämpel av bolaget, som kan attrahera kunder och framtida personal.

Affärsänglar

En affärsängel är en person som investerar i onoterade bolag med tillväxtpotential. Genom att vända dig till en affärsängel får du inte bara kapital, du kan också få tillgång till kompetens och kontakter som kan hjälpa dig med bolagets utveckling och tillväxt. En affärsängel engagerar sig ofta personligen och ingår i bolagens styrelse. Det är vanligt att affärsängeln syndikerar med andra affärsänglar för att minska egen risk och få möjlighet till större investering.

Crowdfunding

Crowdfunding innebär att en större grupp investerare hjälper till att finansiera ett bolag med små summor, istället för att några få investerare bidrar med en större summa. Investerare inom crowdfunding är ofta väldigt engagerade i bolaget och dess produkt och det är inte ovanligt att de får förmåner i utbyte mot sin investering.

Riskkapitalister

Riskkapitalister är företag eller personer som investerar i bolag med tillväxtpotential och vill se sin investering bli lönsam på sikt. Riskkapital innebär nästan alltid att den som investerar köper en del av företaget. Ett bolag som tar in riskkapital måste vara berett på att den ursprunglige ägarens del blir mindre, i vissa fall får investeraren majoritetsägande, och får på så sätt mer att säga till om i bolaget.  

Att ta in riskkapital innebär normalt inte några krav på återbetalning eller ränta men förväntan på utdelning.

Företagsfinansiering

Tillväxt är målet för de flesta företag, men oftast behövs externt kapital för att få upp farten. Det gäller också i uppstarten av ett nytt bolag.

 

Läs mer: 

För dig som oroar dig för likviditetsproblem

Nyemission - så fungerar det

Offentliga finansieringsalternativ

3 affärsmöjligheter i krisen

Nya mål och utveckling med notering