headphones newspaper video-player

Finansiering av företag

Tillväxt är målet för de flesta företag, men oftast behövs extern finansiering för att få upp farten. Det är ofta, men inte alltid bankerna som kommer med tillskottet.

För nya entreprenörer och företag kan alternativa finansieringskällor erbjuda lösningar. Alternativa finansieringskällor kan vara särskilt användbara under faser i företagets utveckling som är starkt förknippade med tillväxt.

Läs mer

Notering - inte bara för stora bolag

För dig som oroar dig för likviditetsproblem

Att göra en exit

4 sätt att finansiera tillväxt

Så fungerar nyemission

Peer to peer (P2P)

Crowdfunding

Riskkapital och affärsänglar

Offentliga finansieringsalternativ

Svårt att få finansiering ett stort tillväxthinder

Populära artiklar

Att göra en exit

Uttrycket “Att göra en exit” används ofta när entreprenörer har sålt sitt bolag och tjänat på aff...

Vad kostar factoring?

Om avkastningen på det egna kapitalet är större än factoringavgiften är det lönsamt med factoring...

Nyemission

Den vanligaste anledningen till att ett företag genomför en nyemission är för att få in mer penga...

Så fungerar factoring

Factoring – eller fakturaköp som det också heter – går ut på att ett factoringbolag mot en avgift...