headphones newspaper video-player

Företagarna Jämtland-Härjedalen

Företagarnas kontor för Jämtland-Härjedalen är knutpunkt och stödfunktion för föreningarna i regionen. Vårt uppdrag är att tillvarata näringslivets och medlemsföretagens intressen i samarbete med kommuner, myndigheter och allmänheten.

Vi verkar för ett livskraftigt och seriöst näringsliv och för goda kontakter mellan företagarna såväl inom regionen som på lokal och nationell nivå.

Välkommen att kontakta oss!

Joakim Sjöstedt, regionchef, 070-298 08 07,  joakim.sjostedt@foretagarna.se

Anette Andersson, projektledare, 070-347 83 93, anette.andersson@foretagarna.se

Föreningar i Jämtland-Härjedalen

Föreningarna utgör grundverksamheten i Företagarna. Välj ort för att se din närmsta förening i Jämtland och Härjedalen.

Kontakta regionkontoret i Jämtland-Härjedalen
Hitta andra regionkontor
Event i vårt område
Våra medlemskap

Företagarna har flera medlemskap som vi skräddarsytt utifrån företagares olika behov.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD