headphones newspaper video-player
Pontus Lindström, Företagarna

Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat och brott mot företag

Pontus Lindström är ansvarig för Företagarnas arbete med lokalt- och regionalt företagsklimat samt brott- och trygghetsfrågor.

Några av mina frågor

Frågor som rör kommunal myndighetsutövning och vill visa på betydelsen av välmående företag.

Viktigt är också mitt arbete med att visa på konsekvenser av brottslighet som drabbar företagare på nationell och lokal nivå. Jag sitter även med i Företagarnas branschförbundskansli.

Bakgrund

Examen i statsvetenskap från Lunds universitet. Projektledare för Företagarnas valkampanj 2018 samt EU-valet 2019. Innan dess en expertroll på Svenskt Näringsliv.

Kontakta experten
Pontus Lindström
Expert lokalt företagsklimat och brott mot företag

Telefonnummer 070-788 74 51

E-post pontus.lindstrom@foretagarna.se

Pontus Lindström är ansvarig för Företagarnas arbete med lokalt- och regionalt företagsklimat samt brott- och trygghetsfrågor. 

Mer från Pontus Lindström

Visa fler
Se fler
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap