headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Mathias Mellgren

Mathias Mellgren, ansvarig Branschförbundskansliet

Samordnar och ansvarar för arbetet med Företagarnas anslutna branschförbund och startup/tech-frågor.

Aktuella frågor på mitt område

Se till att samarbetet med branschförbunden på bästa sätt utvecklas till sitt innehåll och ger goda förutsättningar att bedriva ett effektivare opinionsarbete för båda parter. 20 000 företagare är med i Företagarna genom anslutna branschförbund

Bakgrund

Arbetat med affärsutveckling och projektledning inom privat och offentlig sektor med fokus på entreprenörskap, arbetsmarknad och internationella kontakter.

Har byggt upp branschförbundskansliet och flera olika nätverk inom Företagarna och har även en bakgrund som egen företagare.

Kontakt
Mathias Mellgren
Ansvarig branschförbundskansliet

Telefonnummer 070-602 08 19

E-post mathias.mellgren@foretagarna.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap