headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare
Martin Daniels
Statistiker

Martin Daniels, statistiker

Martin Daniels är statistiker och analytiker på Företagarna

Aktuella frågor på mitt område

Jag tar fram kunskapsunderlag i form av statistik och analyser som synliggör och stärker våra medlemmars intressen. Bland annat så ställer vi regelbundet frågor till vår breda expertpanel bestående av tusentals företagare runt om i landet.

Bakgrund

Magisterexamen i nationalekonomi från Örebro universitet.

Har lång erfarenhet av att arbeta med statistik och ekonomisk analys. Tidigare statistikansvarig på Tillväxtverket och analytiker på SCB.

Mer från Martin Daniels