headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Malin Påhls Hansson, Företagarna

Malin Påhls Hansson, expert kompetensförsörjning

Malin Påhls Hansson är näringspolitisk expert med ansvar för kompetensförsörjning och digitalisering.

Aktuella frågor på mitt område:

Att arbeta för en fungerande kompetensförsörjning som skapar värde för fler - men alltid från de mindre företagens perspektiv.

Att reformeringen av Arbetsförmedlingen fokuserar på att lösa kompetensförsörjningen genom dialog med de små- och medelstora företagen. Är optimistiskt inställd till  förbättringar genom digitaliserade processer.

Bakgrund:

Född och uppvuxen i Finland, flyttade till Sverige för studier. Varit ordförande i Saco studentråd, Sveriges största studentfackliga organisation.

Konsultat med uppdrag att rådge i frågor som berör samverkan mellan akademi och omgivande samhälle. Var senast Sveriges projektledare för Digital Skills and Jobs Coalition Sweden, ett intiativ på EU-nivå för organisationer och myndigheter med mål att öka digital kompetens.

Kontakt
Malin Påhls Hansson
Expert kompetensförsörjning

Telefonnummer 070-788 74 78

E-post malin.pahls.hansson@foretagarna.se

Ansvarsområden: kompetensförsörjning, digitalisering, utbildning, arbetsmarknad.

Mer från Malin Påhls Hansson

Visa fler
Se senaste
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap