headphones newspaper video-player
Magnus Johansson. Foto: Oskar Omne
Magnus Johansson
Expert offentlig upphandling och konkurrens
Telefonnummer: 070-788 74 69

Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens

Magnus Johansson ansvarar för områdena offentlig upphandling och konkurrens på Företagarna.

Aktuella frågor på mitt område

Att främja små- och medelstora företags medverkan i offentlig upphandling, att verka för en sund konkurrens på lika villkor, att verka för minskad regelbörda inom upphandlings- och konkurrenslagstiftningen.

Bakgrund

Utbildad jurist och kommer närmast från rollen som biträdande enhetschef inom upphandlingstillsyn på Konkurrensverket. Dessförinnan arbetade jag på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Mer från Magnus Johansson