headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Lise-Lotte Argulander, Företagarna

Lise-Lotte Argulander, expert arbetsrätt och arbetsmiljö

Lise-Lotte Argulander är Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö.

Aktuella frågor på mitt område

LAS-utredningen – sitter med i utredningen och diskuterar hur en modernare LAS ska kunna föreslås. Arbetar med den nya regelstrukturen som Arbetsmiljöverket tar fram, de behöver förstå hur ett mindre företag fungerar.

EU-direktiv – inom arbetsrättsområdet och arbetsmiljöområdet. Deltar i  referensgruppsmöten på departement och i anda sammanhang för att påverka och upplysa om de mindre företagens situation och problem.

Bakgrund

 Jur. kand. med påbyggnad inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Tog examen 1996 och har sedan dess arbetat med arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor både inom facklig verksamhet samt inom offentlig verksamhet. Har även en MBA från Handelshögskolan i Stockholm i ledarskap inom ideella organisationer.

Innan jag anställdes på Företagarna arbetade jag inom besöksnäringen med arbetsrätt och arbetsmiljö. Driver även eget företag och har varit verksam i olika egna företag sedan 1982.

Kontakt
Lise-Lotte Argulander
Expert arbetsrätt och arbetsmiljö

Telefonnummer 08 - 406 17 39

E-post lise-lotte.argulander@foretagarna.se

Lise-Lotte har en juris kandidatexamen från Uppsala universitet (1996) och har fördjupat sig inom arbetsrätt och arbetsmiljö vid Stockholms universitet och dåvarande Arbetslivsinstitutet, samt läst till business manager vid Handelshögskolan.

Hos Företagarna arbetar Lise-Lotte med rådgivning och med analys och opinionsbildningsfrågor inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Närmast kommer hon från en organisation inom Svenskt Näringsliv där hon arbetat som arbetsrätts- och arbetsmiljöexpert de senaste tio åren. Lise-Lotte driver också eget företag vid sidan av.

Mer från Lise-Lotte Argulander

Visa fler
Se fler
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap