headphones newspaper video-player
Lise-Lotte Argulander, Företagarna
Lise-Lotte Argulander
Expert arbetsrätt och arbetsmiljö
Telefonnummer: 08 - 406 17 39

Lise-Lotte Argulander, expert arbetsrätt och arbetsmiljö

Lise-Lotte Argulander är Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö.

Aktuella frågor på mitt område

LAS-utredningen – sitter med i utredningen och diskuterar hur en modernare LAS ska kunna föreslås. Arbetar med den nya regelstrukturen som Arbetsmiljöverket tar fram, de behöver förstå hur ett mindre företag fungerar.

EU-direktiv – inom arbetsrättsområdet och arbetsmiljöområdet. Deltar i  referensgruppsmöten på departement och i anda sammanhang för att påverka och upplysa om de mindre företagens situation och problem.

Bakgrund

 Jur. kand. med påbyggnad inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Tog examen 1996 och har sedan dess arbetat med arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor både inom facklig verksamhet samt inom offentlig verksamhet. Har även en MBA från Handelshögskolan i Stockholm i ledarskap inom ideella organisationer.

Innan jag anställdes på Företagarna arbetade jag inom besöksnäringen med arbetsrätt och arbetsmiljö. Driver även eget företag och har varit verksam i olika egna företag sedan 1982.

Mer från Lise-Lotte Argulander