headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Lina Skandevall, projektledare Almedalen och branschförbundskansliet

Kommunikationsexpert och projektledare, hos Företagarna med fokus på branschförbund och Almedalen.

Lina Skandevall har god insyn i företagarfrågorna  och arbetar strategiskt med att ytterligare utveckla och stärka samarbetsformerna mellan Företagarna och anslutna branschförbund. Hon projektleder Företagarnas närvaro i Almedalen.

Bakgrund:

Driver sedan 14 år tillbaka ett PR- och kommunikationsföretag med starkt fokus på företagsklimat, näringspolitik och besöksnäringsfrågor.

Kontakt
Lina Skandevall
Projektledare Almedalsveckan och branschförbundskansliet.

Telefonnummer 070-600 30 80

E-post lina.skandevall@foretagarna.se

Lina Skandevall ansvarar för våra branschförbund och arbetar strategiskt med att ytterligare utveckla och stärka samarbetsformerna. Lina har god insyn i företagarfrågorna och driver sedan 14 år tillbaka ett PR- och kommunikationsföretag med starkt fokus på företagsklimat, näringspolitik och besöksnäringsfrågor.

Mer från Lina Skandevall

29 nov 2019 | Riks | Nyhet

Få kvinnor driver företag

Att knappt vart femte företag drivs av en kvinna är en obalans som påverkar innovation och tillväxt i hela landet, säger Lina Skandevall, expert på kvinnors företagande.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap