headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Helena Fond. Foto: Oskar Omne

Helena Fond, expert regelförenkling

Helena Fond ansvarar bland annat för arbetet med regelförenkling.

Aktuella frågor på mitt område:

Vårt mål är att förenkla i företagares vardag. Konkret jobbar vi i ständig dialog med myndigheter och beslutsfattare för att uppmärksamma problematiken i att en företagare administrerar bort en stor del av sin tid. Tid som istället borde lägga på att utveckla och driva företag. Vi arbetar för att se till att på olika sätt minska denna administrationstid. 

En annan aktuell fråga inom mitt område är att jobba för kortare betaltider och inte låta storbolagen använda de mindre företagen som bank vilket bland annat hämmar tillväxten.

Bakgrund:

Arbetade tidigare som biträdande regionchef för Företagarna Stockholms län, Mälardalen och Gotland. Har även en bakgrund på Moderaterna både i riksdagskansliet och på partikansliet. Innan dess på Ung Företagsamhet både på regional och nationell nivå.

Kontakt
Helena Fond
Expert regelförenkling

Telefonnummer 070-717 70 19

E-post helena.fond@foretagarna.se

Mer från Helena Fond

Visa fler
Se fler
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap