headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Erik Ageberg, Företagarna

Erik Gustaf Ageberg, expert socialförsäkringar

Expert på området socialförsäkringar och arbetar också med allmänpolitiska- och policyfrågor.

Aktuella frågor på mitt område

Opinionsläget och företagares partisympatier, pensioner står hög på agendan. Det gör också arbetslöshetsförsäkringen och sjuk-/föräldraförsäkringen och hur de bör anpassas bättre för företagare.

Bakgrund

Har en bakgrund som utbildnings- och arbetsmarknadspolitisk analytiker. Jag har också varit regionchef för Ung Företagsamhet Stockholm.

På Företagarna har jag arbetat med arbetsmarknadsfrågor och arbetsrätt samt regelbörda. Är ledamot i insynsrådet för Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen och deltar i flera statliga utredningar.

Företagarnas expert
Erik Gustaf Ageberg
Expert socialförsäkringar

Telefonnummer 0733-305 277

E-post erik.ageberg@foretagarna.se

Erik arbetar med näringspolitiska frågor inom främst socialförsäkringen och arbetsmarknad samt allmänpolitiska frågor så som företagares partisympatier. Erik ansvarar också för Företagarnas arbete med att minska företagens regelbörda. Erik är ledamot i insynsrådet för Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen och deltar i flera statliga utredningar.

Mer från Erik Gustaf Ageberg

Visa fler
Se fler
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap