headphones newspaper video-player
Daniel Wiberg, Företagarna
Daniel Wiberg
Chefsekonom
Telefonnummer: 08-406 18 16

Daniel Wiberg, chefsekonom

Daniel Wiberg ansvarar för analysen av samhällsekonomiska frågor av betydelse för företag och företagande.

Några aktuella frågor på mitt område

Svensk konkurrenskraft i allmänhet och de mindre och växande företagens konkurrenskraft i synnerhet. Näringslivspolitiken måste utformas så att fler vågar ta risken med att starta och driva företag, samt att det detta risktagande faktiskt lönar sig i längden.

Tillväxt, finansiering, och internationell handel är tillsammans med omvärldshändelser och strukturomvandling andra viktiga frågor. Nästan alla nya produkter och upplevelser vi får, får vi genom företag.

Ägandets roll utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv relaterat både till skattefrågor och finansieringsproblem, men inte minst handlar det om ett omfattande generationsskifte i det svenska näringslivet. En stor del av min egen forskning har handlat om detta och det viktigaste budskapet är att det egna individuella ägandet spelar en stor roll för företagens utvecklingspotential.

Bakgrund

Ekonomie doktor och tidigare forskare i nationalekonomi. Har även arbetat på finansdepartementet med frågor som rör företagande och långsiktig tillväxt, samt finansmarknadsfrågor.

Mer från Daniel Wiberg