headphones newspaper video-player
Daniel Wiberg, Företagarna
Daniel Wiberg
Chefsekonom
Telefonnummer: 08-406 18 16

Daniel Wiberg, chefsekonom

Daniel Wiberg ansvarar för analysen av samhällsekonomiska frågor av betydelse för företag och företagande.

Några aktuella frågor på mitt område

Svensk konkurrenskraft i allmänhet och de mindre och växande företagens konkurrenskraft i synnerhet. Näringslivspolitiken måste utformas så att fler vågar ta risken med att starta och driva företag, samt att det detta risktagande faktiskt lönar sig i längden.

Tillväxt, finansiering, och internationell handel är tillsammans med omvärldshändelser och strukturomvandling andra viktiga frågor. Nästan alla nya produkter och upplevelser vi får, får vi genom företag.

Ägandets roll utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv relaterat både till skattefrågor och finansieringsproblem, men inte minst handlar det om ett omfattande generationsskifte i det svenska näringslivet. En stor del av min egen forskning har handlat om detta och det viktigaste budskapet är att det egna individuella ägandet spelar en stor roll för företagens utvecklingspotential.

Bakgrund

Ekonomie doktor och tidigare forskare i nationalekonomi. Har även arbetat på finansdepartementet med frågor som rör företagande och långsiktig tillväxt, samt finansmarknadsfrågor.

Tre frågor till Daniel

Vilken fråga är absolut viktigast för våra medlemmar just nu?

De små- och medelstora företagen sedan 1990 har skapats fyra av fem nya jobb och att dessa företag tillsammans sysselsätter nästan två miljoner personer. Tyvärr ser vi en trend att många svenska företag drivs upp till en viss storlek och sedan köps upp av utländska ägare. Få företag växer sig över en viss storlek i Sverige. Eftersom det har visat sig att det tar lång tid att växa företag i Sverige blir ägande- och ägarskiftefrågor mer viktigt. Det handlar i grunden om incimatent till värdeskapande och om svenska företags konkurrenskraft.

 

Vad driver dig i ditt påverkansarbete?

Sverige är ett av världens mest konkurrenskraftiga länder att driva företag i, men världen blir allt mer globaliserad och relativt sett har svenska den svenska ekonomin tappat konkurrenskraft. Jag vill bidra till att vända den utvecklingen. Jag är övertygad om att svenska företag kan stärkas genom konkurrenskraftig näringspolitik. Strukturomvandling till följd av teknologisk utveckling och globalisering, skapar utmaningar och möjligheter för svenska företag.

 

Företagare du inspireras av och varför?

Jag inspireras av alla företagare som tar risker och vågar utveckla nya innovationer och affärsidéer. Många nära vänner är företagare, dessa brukar inspirera mycket, när de berättar om nya projekt liksom de problemen som de kan möta i sitt företagande.

Mer från Daniel Wiberg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.