headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Anna Libietis, Företagarna

Anna Jansson Libietis, expert integration och arbetsmarknad

Anna Jansson Libietis är expert på områdena kompetensförsörjning, arbetskraftsinvandring och integration.

Aktuella frågor på mitt område

Hur vi får till en välfungerande kompetensförsörjning sett till företagens stora behov, primärt utifrån hur vi kan tillvarata kompetensen bland nyanlända.

Samt frågor kopplade till behovet av ett regelverk och stödsystem som säkerställer en fungerande och konkurrenskraftig arbetskraftsinvandring.

Bakgrund

Samhällsvetare med bakgrund som samordnare för studerandeverksamheten på Sveriges Ingenjörer och som verksamhetschef för den ideella integrationsfrämjande verksamheten Svenska med baby.

Blev 2015 finalist till SEB:s pris Årets Sociala Entreprenör och har tilldelats Martin Luther King-priset och Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism för sitt arbete med Svenska med baby.

Kontakt
Anna Jansson Libietis
Expert integration och arbetsmarknad (ledig)

Telefonnummer 08-406 17 03 eller 070-788 74 39 (ledig)

E-post anna.libietis@foretagarna.se

Anna Jansson Libietis är samhällsvetare och social entreprenör och har tidigare arbetat på Sveriges Ingenjörer men kommer senast från rollen som verksamhetschef för Svenska med baby. Anna har tilldelats Martin Luther King-priset samt Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

2015 blev Anna finalist till SEB:s pris Årets Sociala Entreprenör för sitt arbete med Svenska med baby, som på tre år etablerats i 18 av Sveriges kommuner. Anna kommer bland annat att arbeta med Företagarnas projekt som rör integrationen och även att ha hand om Företagarnas politikernätverk.

Mer från Anna Libietis

Se mer
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap