headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Alexandra Hernadi

Alexandra Hernadi, politisk strateg

Alexandra är expert på politisk kommunikation och ansvarar för det strategiska arbetet med opinionsbildning.

Aktuella frågor på mitt område

Alltid företagarens vardag. Genom att beskriva problem och komma med konstruktiva lösningar utifrån företagarens verklighet påverkar vi beslutsfattare för en bättre företagarpolitik.

Bakgrund

Arbetat med internationella handelsfrågor och kommunikationsutveckling på Kommerskollegium samt näringspolitik och kommunikation på Almega.

Har jobbat som journalist på Svenska Dagbladet i åtta år, dessförinnan på Dagens Nyheter.

Kontakt
Alexandra Hernadi
Politisk strateg

Telefonnummer 070-916 94 30

E-post alexandra.hernadi@foretagarna.se

Alexandra ansvarar för det strategiska arbetet med opinionsbildning och kommer närmast från Kommerskollegium där hon arbetat med internationella handelsfrågor och kommunikationsutveckling. Innan det var hon kommunikationschef på Almega och jobbade med en rad näringspolitiska frågor. Hon har även en bakgrund som journalist på Svenska Dagbladet.

Mer från Alexandra Hernadi

Se fler artiklar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap