headphones newspaper video-player
Alexandra Hernadi, Företagarna.
Alexandra Hernadi
Politisk strateg
Telefonnummer: 070-916 94 30

Alexandra Hernadi, politisk strateg

Alexandra Hernadi är expert på politisk kommunikation och opinionsbildning, och ansvarar för att samordna kommunikationen av Företagarnas politiska arbete.

Aktuella frågor på mitt område

Alltid företagarens vardag. Genom att beskriva problem och komma med konstruktiva lösningar utifrån företagarens verklighet påverkar vi beslutsfattare för en bättre företagarpolitik.

Bakgrund

Arbetat med internationella handelsfrågor och kommunikationsutveckling på Kommerskollegium samt näringspolitik och kommunikation på Almega.

Har jobbat som journalist på Svenska Dagbladet i åtta år, dessförinnan på Dagens Nyheter.

Mer från Alexandra Hernadi