headphones newspaper video-player

Stoppa regelbördan!

Stöd kampanjen. Skriv under uppropet. Hjälp oss samla in minst 20 000 underskrifter.

Regelbördan måste minska! Nästan var tredje företagare anser att det blivit krångligare att följa regler jämfört med för ett år sedan. Endast två procentenheter anser att det blivit enklare. Enligt en ny rapport från OECD ligger byråkratin i Sverige idag över OECD-snittet. Det är inte rimligt. 

I stort sett alla politiker och partier säger sig prioritera regelförenkling och minskad administration, trots det görs för lite för att minska regelbördan och förenkla för företagen. Därför startar vi nu uppropet "Stoppa regelbördan" som kommer lämnas över till Sveriges nästa regering.

Uppmaningen.png

 

Till samtliga politiska partier

 

Små företag behövs i Sverige. Små företag skapar jobb och skatteintäkter, de sponsrar lokal idrottsverksamhet och håller hela Sverige levande. Företagare är trötta på orimliga krav och diffusa regler som personalliggare, kör- & vilotider och danstillstånd. Ju mer av resurserna företagen kan ägna åt sin kärnverksamhet, desto mer kan de utveckla sina varor och tjänster som de erbjuder. Det bidrar till fler jobb, mer tillväxt och skatteintäkter i hela Sverige. 

Därför kräver Företagarna att politikerna och regeringen prioriterar minskad regelbörda för företagare. Vi behöver konkreta förslag och åtgärder. 

Källa Näringslivets regelnämnd SKOP2018

 

Stöd kampanjen. Skriv under uppropet. Hjälp oss samla in minst 20 000 underskrifter. #stopparegelbördan

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD