headphones newspaper video-player

Remissyttranden 2019

Företagarna är officiell remissinstans i näringspolitiska frågor. Våra yttranden är ett viktigt sätt att påverka beslutsfattare. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD