podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Sammanfattning

Företagare beskriver regeringens krisåtgärder som otillräckliga och krångliga. Det är en av slutsatserna i rapporten.

Ladda ner hela rapporten som PDF.

  • Två av fem företagare (39 procent) uppger att de haft behov av stödåtgärder under coronakrisen. Tre femtedelar (59 procent) uppger att de inte har haft behov av stödåtgärder under coronakrisen.

  • Under pandemin har företagen haft behov av att minska personalkostnader i stället för att säga upp personal. Det har man gjort genom att använda stöden sänkta arbetsgivaravgifter, kortitdspermittering och utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader.

  • Företagare beskriver regeringens krisåtgärder som otillräckliga och krångliga. Upp emot hälften (47 procent) av alla företagare uppger att regeringens krisåtgärder inte är anpassade för deras företag.

  • Var tredje företagare har varit rädd för att bli återbetalningsskyldig, vilket sannolikt beror på regeringens otydlighet och kontinuerliga förändringar av stödens villkor i efterhand.

  • De viktigaste politiska frågorna för Sveriges företagare just nu är Företagandets villkor och Sveriges ekonomi.

  • Det område där det är viktigaste att det sker en förbättring inom är enligt landets företagare kostnaden att anställa. Över var fjärde företagare (26 procent) anser att detta är den viktigaste frågan.
Gå till nästa kapitel: Nya jobb skapas i små och medelstora företag