podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Nya jobb skapas i små och medelstora företag

En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag.

Ladda ner hela rapporten som PDF.

Av Sveriges över en miljon företag har mer än 99 procent färre än 50 anställda. I Sverige har dessa små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Totalt arbetar två miljoner svenskar i dessa företag.

I Företagarnas årliga Småföretagarbarometer har bristen på kompetent arbetskraft utgjort det enskilt största tillväxthindret för svenska företag under närmre ett decennium. Skälen till bristen på lämplig arbetskraft har berott på en kombination av matchningsproblem mellan tillgänglig arbetskraft och företagens efterfrågan, samt den höga kostnaden att anställa.

Risker med skenanade arbetslöshet

Redan innan coronakrisen kom hade arbetslösheten i Sverige bitit sig fast på relativt höga nivåer (knappt 7 procent). I kölvattnet av krisen har arbetslösheten ökat markant. Arbetsförmedlingen prognosticerar nu att arbetslösheten fördubblas under hösten. Andra bedömare så som Konjunkturinstitutet spår en arbetslöshet på 11 procent 2021. Det finns betydande risker med att tillåta att arbetslösheten skenar iväg. När konjunkturen så småningom vänder upp igen så riskerar många att fasta i livslång arbetslöshet med stora samhällsekonomiska kostnader som följd.

En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag. Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla.

Vad ser företagen som de viktigaste frågorna?

Under pågående coronakris (juni 2020) ställde vi frågor till Sveriges små och medelstora företag. Vad de såg som de viktigaste frågorna och reformområdena för en återstart av svensk ekonomi, samt vad de såg för möjligheter och problem med de stödåtgärder som regeringen dittills presenterat. Svaren kan sedan jämföras med liknande undersökningar på samma urval av företag från 2019 och februari 2020. Nedan följer en redovisning av undersökningens viktigaste resultat.

Gå till nästa kapitel: Coronakrisen och regeringens stödåtgärder