podcast news play företagaren I media förmån faq

Rapporter 2011

Riksdagsledamotranking 2010/2011

Företagarna rankar Sveriges mest aktivt företagsvänliga riksdagsledamöter. Vem har varit mest flitig att väcka förslag och att ställa statsråd till svars i riksdagsdebatter i fr...

Småföretagen och världen

Hur fungerar EU:s gemensamma handelspolitik? Handlar Sveriges småföretag med länder utanför Europa? Påverkas småföretagen av globaliseringen? Det är frågor som tas upp i denna r...

Småföretagsbarometern våren 2011

Konjunkturläget för småföretagen har förbättrats ytterligare under det senaste halvåret. Orderingången har ökat kraftigt och sysselsättningen har tagit en ordentlig fart. Omkrin...

Så påverkar vi

Vi träffar löpande folkvalda och tjänstemän på departement och partiernas kanslier för att föra fram våra krav för fler och växande företag i Sverige. I rapporten Så påverkar vi...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.