headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Tillstånd

Långa väntetider riskerar företagens verksamheter, särskilt för mindre företag som i högre grad är beroende av att ärendehanteringar inte tar för lång tid.

Därför måste handläggningstiden för utfärdande av tillstånd förkortas. I de fall ansökningar saknar information bör myndigheten be om komplettering och inte avslå ansökan. Avgifter för tillsyn ska endast faktureras vid utförd service.