headphones newspaper video-player

Tillstånd

Långa väntetider riskerar företagens verksamheter, särskilt för mindre företag som i högre grad är beroende av att ärendehanteringar inte tar för lång tid.

Därför måste handläggningstiden för utfärdande av tillstånd förkortas. I de fall ansökningar saknar information bör myndigheten be om komplettering och inte avslå ansökan. Avgifter för tillsyn ska endast faktureras vid utförd service.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD