headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Skatter

Företagarna arbetar för enklare skatter för företagare. Särskilt gäller det fåmansföretagsregler och moms.

Småföretagare ska inte behöva anlita experter för att kunna sköta sina och företagets skattefrågor. Det behövs en översyn av skattesystemet som ger internationell konkurrenskraft och incitament till företagande, arbete, utbildning och rörlighet. Det ska vara mer lönsamt att ta de risker och det ansvar som det innebär att driva företag. Företagarna anser det rimligt att den som har tjänat in pengarna alltid får behålla minst hälften av en inkomstökning. 

ROT- och RUT-avdragen har blivit stora succéer och skapat tusentals vita jobb. Företagarna vill bredda avdragen ännu mer och höja avdragstaket så att företagen kan skapa ännu fler jobb. 

Företagarna vill även förbättra villkoren för personaloptioner, så att småföretag får det lättare att kunna rekryterade och behålla nyckelpersoner genom att erbjuda framtida delägarskap.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap