headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Skatt på lön

Skatterna på förvärvsinkomster är alltför höga i Sverige, i synnerhet marginalskatterna.

I dag har Sverige höga skattesatser på låga inkomster. Det leder till försämrade incitament för ytterligare arbete, vidareutbildning och/eller kombinatörsföretagande. 

Sverige har världens högsta marginalskatter och Företagarna anser att de måste sänkas. Företagarna anser även att värnskatten bör slopas och att den statliga inkomstskatten ska minskas genom antingen en höjning av brytpunkten, eller genom en sänkning av skattesatsen. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap