headphones newspaper video-player

Regelkrångel

I stort sett alla politiker och partier säger sig prioritera regelförenkling och minskad administration, men trots det görs lite för att minska regelbördan och förenkla för företagen.

Arbetet med regelförenkling behöver intensifieras och regelrådets mandat stärkas. Företagarna vill se att det sätts upp mätbara och kvantitativa mål för minskad regelbörda 

Företagens regelbörda och administrativa kostnader måste sänkas. Företagarna arbetar för att regelverken ska anpassas till småföretagens förutsättningar.  

Företagare lägger i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. Denna tid måste minskas så att företagare kan fokusera på att få företag att växa.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD