headphones newspaper video-player

Pre-clearance

Sverige är ett av nio länder som USA har beslutat att inleda samarbete med gällande ett så kallat pre-clearance förfarande på Arlanda.

Pre-clearance innebär att flytta passkontroll och tull till Arlanda, så svenska resenärer kan gå direkt från planet och in i USA vid ankomst. Pre-clearance på Arlanda kan på ett betydande sätt förenkla resande, minska väntetiden, reducera pressen på ankomsthallar samt öka säkerheten. Därmed minskas företagens transaktionskostnader i form av resande.

Flygplatsfrågor är centrala för företagande och tillväxt eftersom företag, städer och regioner världen över måste vara sammankopplade. De både konkurrerar och samarbetar. Städer som gör anspråk på att delta i den globala konkurrensen måste ha effektiva flygplatser med kapacitet att tjäna globala resenärer. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD